Sluit je ogen niet.

"Reality is what it is, not what you want it to be." — Frank Zappa

Cijfers moeten altijd waarheidsgetrouw worden voorgesteld. Zie je problemen aankomen, becijfer ze en neem ze mee op in je begroting of rapportering. Ook al denk je die kosten te kunnen terugbetalen later, dan nog moet je ze overbruggen.  

Daarnaast betekent dat ook dat de werkelijke situatie de grondslag is van fiscaliteit, en niet één of andere fiscale constructie. Wees dus aandachtig en overleg steeds met je accountant.