Een appeltje voor de dorst.

De uitdrukking spreekt voor zich. Elke organisatie moet ernaar streven om reserve op te bouwen. Reserve kan ingezet worden om een moeilijke periode te overbruggen, om investeringen (deels zelf) te dragen of om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen.  

Bij elke begroting zet je hiervoor iets opzij. Een mooi streefdoel is om een permanente beschikbare reserve op te bouwen die één jaar werkingskosten vertegenwoordigt. 

Uiteraard bekijk je hierbij welke de mogelijkheden zijn in combinatie met subsidies en andere reglementeringen.