Reken jezelf niet rijker dan je bent. 

Dat is in wezen de kern van het voorzichtigheidsprincipe. Bij het opmaken van de begroting worden opbrengsten pas ingebracht als er zekerheid over bestaat. Anderzijds worden kosten meegerekend zodra er een vermoeden is dat ze zich zullen voordoen. Opbrengsten worden dus anders behandeld dan kosten.  

In de boekhouding worden winsten pas opgenomen als ze werkelijk gerealiseerd zijn, verliezen worden onmiddellijk genomen zodra ze voorzien worden.

Inschatten van financiële draagkracht

Stel je voor dat je rekening hebt gehouden met inkomsten die er uiteindelijk niet komen. Of er doen zich kosten voor die je niet ernstig had ingeschat. Dit kan een stevige impact hebben op de realisatie van je activiteiten. Om dit te voorkomen hanteer je het voorzichtigheidsbeginsel. 

Manipulatie

Een andere doelstelling van dit beginsel is het vermijden van winststuring. Bij winststuring wordt er op een manipulatieve wijze gewerkt naar ofwel het opsmukken van de cijfers of het pessimistischer voorstellen van de winst. Het voorzichtigheidsbeginsel vermijdt vooral het opsmukken van de cijfers.