Een uitvinding (een technische oplossing voor een bepaald probleem) die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, kan beschermd zijn door een octrooi. 

 In het Engels heeft men het over een patent en in het Frans over een brevet. 

 

Heb je toestemming nodig om de uitvinding te gebruiken?

Je mag de uitvinding zonder de toestemming van de eigenaar niet gebruiken om producten te vervaardigen, te verkopen enz. 

Waar kun je toestemming krijgen?

Je kunt nakijken of een uitvinding beschermd is en de houder van het octrooi terugvinden bij de Fod Economie