Sommige kosten die je gemaakt hebt in het kader van de arbeidsovereenkomst worden terugbetaald door je werkgever.

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Het gaat over kosten voor verplaatsingen, maaltijden, materiaal enz. Meestal zul je die uitgaven moeten bewijzen met een factuur, aankoopbewijs, treinticket, … . Soms worden ze forfaitair bepaald.

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

Woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer moeten terugbetaald worden op basis van een wet van 27/07/62 en van cao 19octies van 20/02/09. 

Wettelijk is de werkgever niet verplicht om woon-werkverplaatsingen met eigen vervoer (of te voet) terug te betalen. Maar in de meeste paritaire comités zijn cao’s afgesloten die de werkgever daartoe verplichten. 

Impact op sociale zekerheid

Op de terugbetaling van de kosten die je maakt in het kader van je arbeidsovereenkomst moeten geen sociale bijdragen betaald worden (art. 19 § 2 koninklijk besluit van 28/11/69). Sommige kosten (voor verplaatsingen, maaltijden, verblijfskosten, internet enz.) mogen forfaitair terugbetaald worden. Je vindt een overzicht van deze kosten en van de bedragen op de site van de FOD Sociale zekerheid.

Belastingen

Woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer

Als je kiest voor de forfaitaire aftrek van je beroepskosten, betaal je geen belastingen op de terugbetaling van de kosten voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer. Als je kiest voor de aftrek van je werkelijke beroepskosten, moet je de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer aangeven (en kun je de kosten inbrengen). 

Woon-werkverplaatsingen met de fiets

De vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets is niet belastbaar tot 0,24 euro/km (inkomsten 2020). Het doet er niet toe of je kiest voor de forfaitaire aftrek of voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten. 

Woon-werkverplaatsingen met de auto 

De vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de auto is niet belastbaar als je kiest voor de forfaitaire aftrek van je beroepskosten, tot een maximum van 410 euro per jaar (inkomsten 2020). Als je kiest voor de aftrek van je werkelijke beroepskosten is de vergoeding belastbaar, na aftrek van maximum 0,15 euro/km tot maximum 100 km per werkdag. 
 

 

Info

De werkgever moet de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer vermelden op de fiscale fiche 281.10. 

Hierover vind je meer info in onze brochure. 

Laatst gewijzigd: 02/06/2021 - 11:06

Brochure - belastingaangifte inkomsten 2020

Belastingen en BTW

Brochures