Een vennootschap kan ook winst uitkeren in de vorm van een tantième. 

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Na het afsluiten van een boekjaar kan de algemene vergadering van een vennootschap beslissen om een winstuikering te doen aan de bestuurder(s) of zaakvoerder(s) van de vennootschap.

Dergelijke winstuitkeringen noemt men tantièmes. Op die manier kan een vennootschap haar bestuurders of zaakvoerders belonen door mee te laten genieten van de winst.

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

Voor de uitkerende vennootschap wordt het tantième beschouwd als een aftrekbare kost. Het tantième wordt vermeld op een fiscale fiche 281.20 

Voor de ontvangende bestuurder of zaakvoerder wordt een tantième beschouwd als een bedrijfsleidersbezoldiging, onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (als zelfstandige) en belastingen. 

Impact op sociale zekerheid

Op de tantièmes zullen sociale zekerheidsbijdragen betaald worden. Hierdoor bouwt de bestuurder of zaakvoerder ook rechten op in zijn sociale zekerheid (pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid). 

Belastingen en btw

Tantièmes behoren tot het belastbaar beroepsinkomen van de bedrijfsleider. Zij zijn onderworpen aan de personenbelasting van de bedrijfsleider. Op deze winstuitkeringen zal de onderneming bedrijfsvoorheffing inhouden en doorstorten.  

Het tantième wordt belastbaar in hoofde van de bestuurder op het moment dat zij wordt toegekend. Voor de uitkerende vennootschap mag een tantième worden afgetrokken van het belastbaar resultaat waarop zij betrekking heeft. 

Op tantièmes moet er geen btw berekend worden. 

Combinatiemogelijkheden

Tantièmes worden gekwalificeerd als bedrijfsleidersbezoldigingen. Wie regelmatig bedrijfsleidersbezoldigingen ontvangt, wordt voor de sociale zekerheid geacht dit als zelfstandige te doen. 

Inkomsten als werknemer    
   
Je kunt inkomsten als zelfstandige combineren met inkomsten als werknemer.  

Verenigingswerk
   
Als zelfstandige in hoofdberoep kun je verenigingswerk verrichten, maar niet voor dezelfde activiteit als je zelfstandige activiteit.    
  
Je mag geen verenigingswerk verrichten voor een vereniging waarvoor je professioneel werk levert.  

Inkomsten uit auteursrechten of naburige rechten   
   
Als je werken creëert of uitvoert of muziek- of filmopnames maakt die beschermd zijn door het auteursrecht of door naburige rechten, en je geeft toelating aan anderen om je werk te exploiteren (te kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden enz.), kun je daarvoor, bovenop de vergoeding voor je prestatie, auteursrechten of naburige rechten krijgen.  

KVR (kleine vergoedingsregel)   
   
Je kunt je inkomsten via tantièmes combineren met prestaties waarvoor je vergoed wordt met de KVR.    

Vrijwilligersvergoeding   
   
Je kunt je inkomsten via tantièmes combineren met prestaties waarvoor je een vrijwilligersvergoeding krijgt.   

Pensioen   
   
Als gepensioneerde zelfstandige, mag je onbeperkt bijverdienen vanaf 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar. Als je jonger bent dan 65 jaar of geen loopbaan hebt van 45 jaar, kunnen je inkomsten een invloed hebben op je pensioen.  

Werkloosheid   
   
Als zelfstandige in hoofdberoep heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering.  
  
Je mag een zelfstandige activiteit in bijberoep, die je reeds uitoefende gedurende minstens drie maanden vóór de aanvang van de werkloosheid, verderzetten, maar niet tijdens weekdagen tussen 7 en 18h en sommige activiteiten, zoals nachtwaker en werken in de horeca, zijn uitgesloten.  

Internationaal

Afspraken rond belastingen die zowel in het buitenland als in België op tantièmes geheven zouden kunnen worden, worden vastgelegd in dubbelbelastingverdragen. 

In principe is de Verdragstaat waar de onderneming waarvan je bestuurder bent bevoegd om belastingen te heffen op de tantièmes die je verkrijgt.