Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.340 euro per kalenderjaar bijverdienen.

Opgelet!

Het Grondwettelijk Hof heeft de bijkluswet (wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie) op 23 april 2020 vernietigd. 
Het systeem kan nog gebruikt worden tot 31/12/2020. 

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Wat verenigingswerk kan zijn, wordt in een gedetailleerde lijst omschreven.  

 Voor cultuur lezen we onder meer:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector 
  • gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed
  • persoon die actief is bij initiatieven van sociaalcultureel volwassenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s” en verschillende administratieve ondersteuningen aan verenigingen 

  Voor verduidelijkingen over de lijst verwijst de minister naar het onthaalbureau van de RSZ.  

Andere vergoeding voor zelfde situatie

De taken die je als verenigingswerker uitvoert kun je ook verrichten in het statuut van een werknemer, als zelfstandige of als vrijwilliger.  

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

Wie? 

Wie 4/5e werkt als werknemer, het statuut van zelfstandige in hoofdberoep heeft of gepensioneerd is kan onbelast bijklussen via het  verenigingswerk.  

Hoeveel? 

Je mag maximum 6340 euro per jaar  (bedrag 2020, voor 2019 was dit 6130) onbelast bijverdienen. Om dat plafond te berekenen tel je de inkomsten van de het verenigingswerk op met dat van de diensten aan burgers en dat van de deeleconomie. 

De inkomsten uit verenigingswerk (plus verplaatsingskosten) en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 528,33 euro per maand bedragen (bedrag 2020; voor 2019 was dit 510,83 euro).  

Verdien je toch meer dan 6340 euro per jaar, dan wordt het hele inkomen beschouwd als beroepsinkomen en zal je er ook sociale bijdragen op moeten betalen.  

Hoe? 

Een activiteit als verenigingswerker mag met vaste regelmaat gedaan worden (bijvoorbeeld elke zaterdag het gras afmaaien bij de lokale voetbalclub). 

De organisatie die beroep doet op een verenigingswerker moet dit online aangeven via het portaal van de RSZ op www.bijklussen.be.  

Voor de afspraken rond het verenigingswerk moet er een schriftelijke afspraak gemaakt worden (geen arbeidsovereenkomst). Je kunt hiervoor een beroep doen op het modelcontract van de RSZ. 

Als organisatie ben je bovendien gehouden om een verzekering lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid voor je verenigingswerker(s) af te sluiten en moet je de regels rond welzijn op het werk naleven (veiligheid, hygiëne, bescherming van gezondheid van verenigingswerker, ergonomie, psychosociale aspecten van het werk...). 

Impact op sociale zekerheid

Er is geen impact op je sociale zekerheid aangezien er geen sociale bijdragen op het verenigingswerk worden betaald. 

Verdien je toch meer dan 6.340 euro per jaar, dan wordt het hele inkomen beschouwd als beroepsinkomen en zal je er ook sociale bijdragen op moeten betalen. Afhankelijk van de concrete uitvoering van het verenigingswerk zul je dan beschouwd worden als een werknemer of als een zelfstandige. 

Belastingen

Op de inkomsten die je ontvangt uit het verenigingswerk betaal je geen belastingen of btw.

Ze worden vrijgesteld in de regeling van het onbelast bijverdienen tot 6.340 euro per jaar. Opgelet: ook je inkomsten uit de occasionele diensten tussen burgers en uit de deeleconomie vallen onder dit maximaal jaarbedrag.

Combinatiemogelijkheden 

Er zijn een aantal specifieke combinaties verboden:   

  • Wie al met een arbeidsovereenkomst, als zelfstandige of als bezoldigd vrijwilliger actief is voor een vereniging kan de uitbetaling als verenigingswerker niet combineren bij dezelfde organisatie.  
  • Als gewezen werknemer (ook via uitzendarbeid) moet je minstens één jaar wachten om als verenigingswerker aan de slag te gaan voor dezelfde organisatie. Voor wie met pensioen gaat kan het wel, voorzover er ook in een vervanging wordt voorzien als werknemer.  
  • Je kunt wel verscheidene verenigingswerken en vrijwilligersactiviteiten met elkaar combineren voor verschillende organisaties.   
  • Indien je werkloos wordt tijdens de looptijd van een overeenkomst als verenigingswerker, is het toegelaten om de lopende overeenkomst van dit verenigingswerk te voltooien, op voorwaarde dat je aangifte doet aan de RVA. Na voltooiing van het verenigingswerk zal je opnieuw moeten voldoen aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot het verenigingswerk.  
  • Indien je tijdens de uitvoering van het verenigingswerk arbeidsongeschikt zou worden, mag je een lopende overeenkomst als vrijwilligerswerker voltooien, na goedkeuring van je adviserende geneesheer. Na voltooiing van het verenigingswerk zal je opnieuw moeten voldoen aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot het verenigingswerk. 

Internationalisering

Woon je in het buitenland of het je een buitenlandse nationaliteit? Waarschijnlijk mag je verenigingswerk doen maar de RSZ moet hiervoor een speciale ingreep doen.

Neem hiervoor contact op met de RSZ op het nummer 02/509.90.91.