Corona slaat hard toe in de cultuursector. Om de pijn te verzachten, nemen de federale en regionale overheden heel wat maatregelen. 

Er zijn door corona enkele aanpassingen aan de werkloosheidsreglementering:

 • Als je tien artistieke (bv. optredens als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichttechnicus bij voorstellingen) activiteiten kunt aantonen in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020, waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer, of twintig artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je tijdelijk recht op een volledige werkloosheidsuitkering van 1 april 2020 tot 30 juni 2021. Zie de info over het tijdelijk recht op een volledige werkloosheidsuitkering.
   
 • Om het “kunstenaarsstatuut” te krijgen, waarmee we het voordeel bedoelen van het behoud van het bedrag van de uitkering in de eerste periode gedurende 12 bijkomende maanden, moet je 156 arbeidsdagen bewijzen in een periode van 18 maanden. Van die 156 arbeidsdagen moeten er ten minste 104 artistiek of technisch-artistiek zijn.

  Als je kunstenaarsstatuut zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 13 maart 2020, zal het verlengd worden tot en met 30 juni 2021. De RVA meldt in haar technische infobrief (versie 20/05/2021) dat deze maatregel verlengd wordt tot 30 september 2021.

  De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. De RVA meldt in haar technische infobrief (versie 20/05/2021) dat deze maatregel verlengd wordt tot 30 september 2021. Idem voor de periode van 12 maanden, waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen om je “kunstenaarsstatuut” te verlengen. Zie daarover infoblad T53 (artistieke activiteiten) en infoblad T146 (technisch-artistieke activiteiten).

De RVA geeft de volgende voorbeelden:

 • Uw eerste vergoedingsperiode moest op 1 mei 2020 aflopen. Door de coronamaatregelen wordt die einddatum uitgesteld naar 1 oktober 2021. Om het voordeel te genieten, moet u 156 werkdagen in loondienst bewijzen in een referteperiode die in principe loopt van 1 april 2020 tot 30 september 2021.

  Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2021.

  U moet dus de 156 werkdagen in loondienst bewijzen in de periode van 14 oktober 2018 tot 30 september 2021.
   
 • U ontvangt een voordeel dat aanvankelijk moest aflopen op 30 april 2020, maar dat wegens de eerder vermelde maatregelen wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

  Om de hernieuwing van het voordeel te krijgen, moet u het bewijs voorleggen van 3 artistieke prestaties in een referteperiode.

  Aangezien uw voordeel effectief afloopt op 30 september 2021, moet die referteperiode in principe tussen 1 juli oktober en 30 september 2021 liggen.

  Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2021.

  U moet het bewijs van de 3 artistieke prestaties dus voorleggen voor de periode van 14 maart 2019 tot 30 september 2021. 

Om te vermijden dat de uitbetalingsinstellingen en de RVA op het einde van de coronamaatregelen overspoeld worden, vragen ze om de aanvragen in te dienen zodra je aan de voorwaarden voldoet om het voordeel te krijgen of te verlengen.  

 • Als je inkomsten uit artistieke activiteiten (behalve lonen), zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of auteursrechten, hoger zijn dan 4.536,48 euro (netto-belastbaar) per jaar, verlaagt dat het bedrag van je uitkering. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten ontvangen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021. Die kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering.

  Zie blz. 88 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA. 
   
 • Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen doen om werk te vinden. Je moet enkel artistiek werk zoeken als je in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebt, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. 
   
 • Als schoolverlater kun je na een beroepsinschakelingstijd van ongeveer een jaar inschakelingsuitkeringen krijgen gedurende 36 maanden (of langer als je bijvoorbeeld een opleiding volgt of werkt). Bij het bepalen van deze periode van 36 maanden wordt geen rekening gehouden met de maanden april tot en met juni 2021. Als je bijvoorbeeld recht had op inschakelingsuitkeringen tot 14 mei 2020, dan wordt het recht met vijftien maanden verlengd en kun je die nu krijgen tot 14 augustus 2021.

  Zie hierover blz. 83 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.
   
 • Er is een politiek akkoord over een hogere werkloosheidsuitkering voor mensen met het ”kunstenaarsstatuut”. Hier meer info.
   
 • Werkloze kandidaat-ondernemers kunnen hun zaak gedurende 18 maanden uittesten via een erkende activiteitencoöperatie (Starterslabo in Vlaanderen, Jobyourself in Brussel), met behoud van hun werkloosheidsuitkering. Bij besluit van de Vlaamse regering van 29/05/20 is de termijn voor overeenkomsten die liepen op 12 maart 2020 verlengd met drie maanden. Deze verlenging is enkel van toepassing in Vlaanderen.
   
 • Daarnaast is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen opgeschort. De fase waarin je je op 1 april 2020 bevond, wordt met 15 maanden verlengd. Ook de daaropvolgende fases schuiven met negen maanden op. Stel dat je eerste of tweede vergoedingsperiode afloopt op 14 mei 2020, en dat je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot 14 augustus 2021. Zie hierover blz. 82 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA. 

 

Meer informatie over artistieke en technisch-artistieke activiteiten en werkloosheid vind je hier

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .