Corona slaat hard toe in de cultuursector. Om de pijn te verzachten, nemen de federale en regionale overheden heel wat maatregelen. 

De Wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector voorziet in enkele aanpassingen van de werkloosheidsreglementering:

 • Als je tien artistieke (bv. optredens als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichttechnicus bij voorstellingen) activiteiten kunt aantonen in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020, waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer, of twintig artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je recht op een werkloosheidsuitkering van 1 april tot 31 december 2020. Zie de info over het tijdelijk recht op een volledige werkloosheidsuitkering.
   
 • Om het “kunstenaarsstatuut” te krijgen, waarmee we het voordeel bedoelen van het behoud van het bedrag van de uitkering in de eerste periode gedurende 12 bijkomende maanden, moet je 156 arbeidsdagen bewijzen in een periode van 18 maanden. Van die 156 arbeidsdagen moeten er ten minste 104 artistiek of technisch-artistiek zijn. 

  Als je kunstenaarsstatuut zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 31 maart 2021, zal het verlengd worden tot en met 31 maart 2021.

  De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Idem voor de periode van 12 maanden, waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen om je “kunstenaarsstatuut” te verlengen. Zie daarover infoblad T53 (artistieke activiteiten) en infoblad T146 (technisch-artistieke activiteiten).

De RVA geeft de volgende voorbeelden:

 • Uw eerste vergoedingsperiode loopt af op 15 juni 2021. Om het voordeel te genieten, moet u 156 werkdagen in loondienst bewijzen in een referteperiode die in principe loopt van 15 december 2019 tot 14 juni 2021. Om die referteperiode te bepalen, zal er geen rekening worden gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 31 maart 2021. U moet dus de 156 werkdagen in loondienst bewijzen in de periode van 26 november 2018 tot 14 juni 2021.

 • U ontvangt een voordeel dat aanvankelijk moest aflopen op 30 april 2020, maar dat wegens de eerder vermelde maatregelen wordt verlengd tot en met 31 maart 2021. Om de hernieuwing van het voordeel te krijgen, moet u het bewijs voorleggen van 3 artistieke prestaties in een referteperiode. Aangezien uw voordeel effectief afloopt op 31 maart 2021, moet die referteperiode in principe tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 liggen. Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 31 maart 2021. U moet het bewijs van de 3 artistieke prestaties dus voorleggen voor de periode van 13 maart 2019 tot 31 maart 2021. 

 • Als je inkomsten uit artistieke activiteiten (behalve lonen), zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of auteursrechten, hoger zijn dan 4.536,48 euro (netto-belastbaar) per jaar, verlaagt dat het bedrag van je uitkering. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten ontvangen tussen 1 april en 31 december 2020. Die kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering.

  Zie ook infoblad T53 van de RVA, over de gevolgen van artistieke activiteiten voor de werkloosheidsuitkering.
   
 • Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen doen om werk te vinden. Je moet enkel artistiek werk zoeken als je in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebt, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De referteperiode wordt met andere woorden met 9,5 maanden verlengd.

Daarnaast is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen opgeschort. De fase waarin je je op 1 april 2020 bevond, wordt met negen maanden verlengd. Ook de daaropvolgende fases schuiven met negen maanden op. Stel dat je eerste of tweede vergoedingsperiode afloopt op 14 mei 2020, en dat je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot 14 februari 2021. Zie hierover blz. 79 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA.

Meer informatie over artistieke en technisch-artistieke activiteiten en werkloosheid vind je hier

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .