Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis (Vlaanderen).

Wat is het?

Update

De federale regering heeft beslist om deze steunmaatregel te verlengen tot 31 december 2021 wanneer er sprake is van een omzetdaling van minstens 65% in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Je kunt hierop beroep doen als je omzet tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 september 2021, als gevolg van de coronacrisis, gedaald is met minstens 40% in vergelijking met je omzet tijdens dezelfde maand in 2019. Als je tijdens die maand in 2019 nog niet actief was, of je omzet in die maand uitzonderlijk laag was omwille van bv. arbeidsongeschiktheid, wordt de omzet vergeleken met die van de eerstvolgende volledige maand.

Interessant?

Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen wat betekent dat de premie belastbaar is. Er wordt geen voorheffing bij de bron ingehouden. Je kan de verschillende overbruggingsrechten niet combineren. 

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds tot uiterlijk 30/09/21 (maanden januari-maart 2021), 31/12/21 (maanden april-juni 2021) en 30/03/22 (maanden juli-september 2021).

Hier vind je meer info.

Eenmalige premie begunstigden overbruggingsrecht

De ministerraad van 15 juni 2021 keurt een ontwerp van wet goed omtrent het toekennen van een eenmalige premie aan zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die de voorbije maanden beroep hebben kunnen doen op een overbruggingsrecht. 

Als je tussen de periode van 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste 6 maanden genoten hebt van een corona-overbruggingsrecht (behalve die voor de zorg van een kind of omwille van quarantaine), heb je recht op een eenmalige premie van 598,81 euro. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de sociale bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep komen ook in aanmerking. 

Meer informatie vind je op de website van de RSVZ