Naar aanleiding van wat bezorgdheden uit de sector zijn de bijlagen T53 en T146 aangepast door de RVA. Het gaat om de bijlagen die uitleg geven over de toegang tot de werkloosheid voor de cultuurwerker. We overlopen kort de regeling.

Wat is het?

Deze wet geeft de mogelijkheid aan cultuurwerkers om tijdelijk toegang te krijgen tot de werkloosheidsuitkering.

Als je tien artistieke (bv. als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichtactiviteiten bij voorstellingen) activiteiten, waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer, kunt aantonen in de periode van 13/03/19 tot 13/03/20, of twintig artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je recht op een werkloosheidsuitkering van 1 april tot 31 maart 2021

Je hebt 2 maanden de tijd om de uitkeringsaanvraag in te dienen. Als je bv. uitkeringen aanvraagt vanaf 1 februari 2021, moet je de aanvraag ten laatste op 1 april indienen.

Artistieke of technisch-artistieke activiteit?

We hebben navraag gedaan bij de RVA wat als een “activiteit” beschouwd wordt. De RVA geeft volgende voorbeelden:

  • 1 aanwerving voor 3 concerten = 3 activiteiten
  • 3 aanwervingen voor 3 concerten = 3 activiteiten
  • 1 aanwerving van 10 dagen voor 1 activiteit = 1 activiteit

Wat de arbeidsdagen betreft, bevestigt de RVA dat die ook met de cachetregel berekend kunnen worden.

Hoe verloopt de aanvraag?

Er is geen specifiek formulier om de tijdelijke uitkering aan te vragen. Je schrijft je in bij de VDAB of Actiris als werkzoekende en gaat vervolgens naar een uitbetalingsinstelling met

☎️ Coronalijn

Heb je hier nog vragen over? 
Bel onze coronalijn: 02 534 18 24.
Elke weekdag tussen 10u en 18u bereikbaar.