Een rechtsbijstandverzekering verleent bijstand in alle juridische geschillen.

De meeste verzekeringen voorzien “automatisch” (mits kleine bijpremie) een dekking rechtsbijstand om je juridisch bij te staan bij schadegevallen.  Maar er zijn ook andere geschillen dan verzekeringsgeschillen. Een rechtsbijstandverzekering verleent bijstand in alle juridische geschillen, zoals conflicten met leveranciers en klanten, handelshuur enz… tot zelfs met je eigen verzekeraar. Want soms zijn er belangenconflicten tussen jezelf en je eigen verzekeraar voor een bepaald risico: weigering tussenkomst, terugvordering tussenkomst, betwisting bedrag tussenkomst.

Een rechtsbijstandverzekering is dus een aanrader.  De premie zal nooit 100% doorwegen op je budget, aangezien je de verschillende kleine bijpremies voor rechtsbijstand in je hele verzekeringsportefeuille kunt laten vallen.

Opgelet! Wacht niet tot er sprake is van “voorkennis van een nakend conflict” om zulke verzekering af te sluiten. Zij zal niet tussenkomen in conflicten waarin al discussies bestaan, bijvoorbeeld een factuurprotest.