Waarborg voor leningen waarmee uitstaande facturen ouder dan 3 maanden worden gefinancierd. 

Wat is het?

Wie een lening wil aangaan maar over onvoldoende waarborgen beschikt, kan via de bank terecht bij de waarborgregeling van PMV/z. Je dient een financieringsaanvraag in bij je bank, als de bank erin gelooft zal ze de waarborg aanvragen bij PMV/z. Dankzij deze waarborg kan 75% van het kredietbedrag gewaarborgd worden.

Dankzij de tijdelijke uitbreiding van de waarborgregeling kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor niet-bancaire schulden (facturen tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, vzw’s die een economische activiteit hebben en vennootschappen kunnen gebruik maken van deze waarborg.

Interessant?

Als je financiering nodig hebt moet je kunnen duiden waarvoor het geld zal dienen. Uitstaande facturen die ouder zijn dan 3 maanden worden doorgaans niet aanvaard als financieringsdoel.
De coronauitbreiding biedt hier de mogelijkheid om deze facturen alsnog te financieren via je bank.
Ook hier geldt dat de laattijdige betaling een rechtstreeks gevolg is van de coronacrisis. Houd rekening met dossierkosten bij je bank en een extra fee voor de waarborg bij PMV/z.

Hoe aanvragen?

De uitbreiding van de waarborg gold tot 31/12/2020. Je kan de waarborg niet rechtstreeks aanvragen. Je dient een kredietaanvraag in bij je bank die zal beoordelen of je in aanmerking komt voor deze waarborg. De kosten voor deze waarborg kan je vooraf berekenen met je bankier.
 

Meer informatie vind je op de website van PMV.

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .