Welke verplichtingen heb je als werkgever bij het inschakelen van een flexi-jobber? 

Organisaties die actief zijn in één van de volgende sectoren kunnen gebruik maken van de flexi-job arbeidsovereenkomst om mensen tewerk te stellen. :

 • Broodbakkerijen
 • Handel in voedingswaren
 • Zelfstandige kleinhandel
 • Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • Middelgrote levensmiddelenbedrijven 
 • Grote kleinhandelszaken 
 • Warenhuizen
 • Kappersbedrijf & schoonheidszorgen
 • Fitness/bodybuilding 
 • Hotelbedrijf
 • Uitzendarbeid (indien de gebruiker valt onder een van de hierboven vermelde sectoren en niet al te werk wordt gesteld bij dezelfde werkgever)


 

Wat is het voordeel voor jouw onderneming?

Als werkgever ben je enkel een bijzondere sociale bijdrage van 25% verschuldigd.

Hou ook rekening met het volgende:

 • sectorale toeslagen moeten betaald worden voor zon- en feestdagen of nachtwerk (belast aan 25%),
 • het uurloon van de flexi-jobber moet minstens 10,08 euro bedragen (dit is incl. flexi-vakantiegeld van 7,67%).

Hoe kan je nagaan of iemand in aanmerking komt voor een flexi-job? Er is een automatische controle wanneer je de Dimona-aangifte doet.
 

Administratieve verplichtingen

De werkgever sluit met de potentiële flexi-jobber een raamovereenkomst af. Daarin staat: 

 • De identiteit van beide partijen;  
 • Een beknopte beschrijving van de functie(s);  
 • Het flexiloon;  
 • De wijze waarop de flexi-arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de flexi-jobber moet worden voorgesteld (mondeling of schriftelijk) alsook de termijn waarbinnen dit moet gebeuren;  
 • Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobber moet voldoen om een flexi-job te kunnen uitoefenen (de 4/5e tewerkstelling).  

Binnen die raamovereenkomst kunnen flexi-arbeidsovereenkomsten van één dag (kan mondeling) of een langere periode worden aangeboden. De flexi-jobarbeidsovereenkomst zal steeds gesloten worden voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. 

Er wordt aangeraden dat je deze contracten op de werkplek ter beschikking houdt.  

Je moet als werkgever geregistreerd staan bij de RSZ en je dient een Dimona & DmfA-aangifte uit te voeren. Op basis van de Dimona aangifte wordt er meteen gecontroleerd of de potentiële flexi-jobber aan de voorwaarden voldoet om te mogen beginnen als flexi-jobber.  

Als het gaat om een flexi-arbeidsovereenkomst voor een langere periode, moet er een systeem zijn dat de prestaties van de flexi-jobber registreert en bijhoudt. Bij de dagcontracten kan de DIMONA dit in principe opvangen. Een overtreding op deze registratie wordt bestraft door het Sociaal Strafrechtboek en activeert het vermoeden dat de werknemer voltijds in dienst was gedurende het betreffende kwartaal aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en andere verplichtingen.  

Hier vind je meer informatie over flexi-jobs.