Welke verplichtingen heb je als werkgever bij het inschakelen van een student-werknemer? 

Een werknemer onder het ‘studentenstatuut’ in dienst nemen heeft een aantal voordelen en verplichtingen. 

Wat is het voordeel om een student aan te werven?

Als je werkt met een studentenovereenkomst en de student blijft onder de 475 uren zoals voorzien, dan zijn de student en jij als werkgever aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. 

Wil je weten of de student de grens van 475 uren al bereikt heeft? Dat kan je nagaan via student@work
 

Administratieve formaliteiten

Als werkgever moet een je een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten. Er is een verplichte DIMONA-aangifte voor elke dag waarop je een student-werknemer tewerkstelt.

Hier vind je een checklist met de gegevens die moeten worden opgenomen in  de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

 

Laatst gewijzigd: 25/03/2020 - 11:01

Checklist arbeidsovereenkomst studenten

Personen tewerkstellen

Sociale statuten

Vergoedingen en inkomsten

Wetgeving

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Als werkgever moet je rekening houden met de loonbarema’s die werden vastgelegd in jouw onderneming en de minimumlonen die door het paritair comité zijn vastgelegd.

Indien er geen barema's zijn voorzien heeft de student recht op het gemiddeld minimum maandinkomen. 

Voor jongeren onder de 18 jaar moet er bijkomend rekening gehouden worden met de volgende zaken:

  • De arbeidstijd is gereglementeerd;
  • Zij mogen in principe niet langer dan 8 uur per dag en niet langer dan 38 uur per week werken;
  • Zij mogen geen overuren presteren;
  • Zij mogen niet langer dan 4,5 uur zonder onderbreking worden tewerkgesteld;
  • Een ononderbroken periode rust van 12 uur moet worden gewaarborgd tussen het beëindigen en het herbeginnen van de werkdag.

Hoe weet je hoeveel je iemand moet betalen? 

Voor de betaling van een loon moet je kijken naar de geldende wettelijke minimumloonschalen die van kracht zijn per sector. Dat zijn dezelfde als die van reguliere werknemers. Hier vind je meer informatie. 
 

Gezondheid en welzijn op het werk

Het is aan de werkgever om het welzijn binnen de onderneming te bevorderen. Ook hier gelden dezelfde regels als voor reguliere werknemers.