Auteursrechten zijn rechten die je hebt als scheppende kunstenaar (componist, fotograaf enzovoort). Bij naburige rechten gaat het om rechten van een uitvoerende kunstenaar (muzikant, acteur enzovoort). 

Je inkomsten voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten zijn in België belastbaar als roerende inkomsten. Op die inkomsten is slechts 15 % belastingen verschuldigd. Wanneer je te maken krijgt met buitenlandse inkomsten van royalty’s dan moet je in jouw woonland nagaan wat daar de geldende percentages zijn.  

De auteursrechten zijn vaak onderhandeld onder art. 12 van het OESO-modelverdrag. 

Het uitgangspunt is dat het woonland belasting mag heffen over deze inkomsten en dat er in het bronland een vrijstelling wordt toegepast. Maar in veel verdragen behoudt het bronland het recht om een klein percentage van de bruto-inkomsten af te houden. 

Wat als er een vrijstelling geldt?

Voor een aantal landen zoals de VS geldt er een vrijstelling. Dat betekent dat België geen belastingen mag heffen. Enkel je woonland mag op die inkomsten belastingen heffen. Nochtans bepaalt de Belgische nationale wetgeving dat 15 % voorheffing op die inkomsten moet worden ingehouden. Vul een formulier 276R in om te vermijden dat België een voorheffing zal inhouden. 

Voorbeeld

Je woont in de VS. Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat enkel de VS bevoegd is om belastingen te innen op de vergoedingen voor de overdracht van je auteursrechten. Nochtans houdt België toch een bronheffing in. Je moet dan een vrijstelling aanvragen met formulier 276R

Omgekeerd kan evengoed en dan moet je in het bronland (het land van waaruit je betaald wordt) nagaan wat daar de formaliteiten zijn. Voor de VS moet je het formulier Form W-8 BEN-E indienen om van die vrijstelling te genieten. 

Wat als er een bronbelasting is?

Voor een aantal landen geldt wel een percentage bronbelasting. Dat betekent dat België een (klein) percentage belastingen mag heffen. Als het percentage minder is dan 15 %, moet je een vermindering van bronheffing vragen met het formulier 276R. Die Belgische inkomsten moet je ook op je belastingaangifte van je woonland vermelden. Om te vermijden dat je dubbele belastingen betaalt, zal in je woonland een methode worden gebruikt om dat te verrekenen. Vraag meer informatie bij je plaatselijke belastingadministratie.

Waar geef je het aan in je belastingen?