Bij de oprichting van je vzw, vennootschap of stichting kies je een NACE-code. Deze code geeft aan welk soort activiteiten je uitoefent. 

Wat is een NACE-code?

NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) is een officiële Europese lijst van codes met omschrijvingen van activiteiten. Iedere organisatie of eenmanszaak die zich inschrijft in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) register legt zo één of meerdere codes vast. De vier- of vijfcijferige code geeft aan welk soort activiteiten je organisatie uitoefent.

Waarvoor worden NACE-codes gebruikt?

NACE-codes worden gebruikt om je organisatie en haar activiteiten op te delen in (sub)sectoren. Deze gegevens worden onder andere gebruikt door de overheid, de RSZ, de BTW-administratie en de ondernemingsloketten. Overheidsinstanties gebruiken deze gegevens onder andere voor het opstellen van wetten en regels die gelden voor specifieke sectoren. Men kan bijvoorbeeld vragen naar de NACE-codes van je organisatie om na te gaan of ze in aanmerking komt voor bepaalde steunmaatregelen of subsidies.

Zorg er daarom voor dat de NACE-codes van je organisatie kloppen en geef wijzigingen in je activiteiten altijd door. Op die manier voorkom je bijvoorbeeld dat je onterecht een bepaalde subsidie misloopt.

Hoe krijg je een NACE-code?

Wanneer je in België een zaak of organisatie begint ben je verplicht om je in te schrijven in de KBO. Dat is een digitale databank van de FOD Economie, die alle basisgegevens van Belgische ondernemingen en hun vestigingen verzamelt. Tot deze gegevens behoren ook de activiteiten van je onderneming, ingedeeld volgens de NACE-codes.

Bij inschrijving moet je op basis van je huidige activiteiten (en eventueel de activiteiten die je in de toekomst wil uitoefenen) een of meerdere NACE-codes opgeven. In veel gevallen doet de boekhouder een voorzet, maar je kan ook zelf een voorstel doen.

Meerdere NACE-codes mogelijk

Als organisatie of individu kan je verschillende activiteiten uitoefenen. Je kan NACE-codes opgeven voor zowel je hoofdactiviteiten als voor eventuele nevenactiviteiten. Je kan codes opgeven voor activiteiten die je op dit moment doet, alsook voor activiteiten die je van plan bent in de toekomst te doen.

Overzichtslijst NACE-codes

Wil je weten welke NACE-code(s) bij een bepaalde activiteit of organisatie hoort? Of zoek je een overzicht van NACE-codes die van toepassing (kunnen) zijn in de cultuursector? Wij maakten een lijst van veelvoorkomende codes voor de cultuursector:

Laatst gewijzigd: 13/05/2022 - 13:11

Samenvatting NACE-codes cultuur

Wetgevend kader

Overzichtslijsten

Hier vind je de lijst van alle NACE-codes. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes.

Hier vind je een tool van Liantis om NACEBEL-codes te raadplegen op basis van zoektermen.

Waar raadpleeg je de NACE-codes van een organisatie?

Via de ‘Public Search’-tool van de KBO kan je de NACE-codes van je onderneming of een andere onderneming raadplegen. Je kan zoeken op ondernemmingsnummer, naam, activiteit, toelating of adres. Nadat je je zoekopdracht hebt ingegeven klik je door op de juiste vestiging om de codes te bekijken.

Hoe wijzig je de NACE-codes van je organisatie?

Wanneer je een duidelijk overzicht hebt van de activiteiten die je organisatie beoefent (en in de toekomst wil gaan uitoefenen), kan je opzoeken welke NACE-codes hiermee overeenstemmen. Ga na of deze overeenstemmen met de huidige codes van je organisatie.

Indien je merkt dat er bepaalde NACE-codes ontbreken, onvolledig of niet correct zijn kan je deze wijzigen.

Voor het wijzigen van de codes van je organisatie, moet je een beroep doen op jouw erkend ondernemingsloket:

 • Voor Xerius doe je dit hier
 • Voor Liantis doe je dit hier
 • Voor Acerta doe je dit hier
 • ...

Je moet iedere wijziging in je activiteiten ook bekend maken bij de btw-administratie:

 • je kan dit zelf online doen via MyMinfin of
 • door je accountant of door jouw erkend ondernemingsloket.

Opgelet: als je dit laat uitvoeren is dat een betalende dienst!

Tip

Het wijzigen van gegevens zoals de activiteiten (ongeacht hoeveel wijzigingen er aangevraagd worden binnen dezelfde aanvraag) kost je 92.50 euro. Stel jezelf daarom altijd de vraag of je meteen nog andere wijzigingen kan doorgeven, zoals een verandering van adres. Zo vermijd je een dubbele betaling voor wijziging van jouw gegevens.

Voorbeeld: Globe Aroma

Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoetingsplaats die ruimte, tijd en een netwerk biedt aan kunstenaars, co-creatoren en kunstliefhebbers met een achtergrond als nieuwkomer.

Hun multidisciplinaire werking bestaat uit drie pijlers:

 1. Een artistieke werkplek (met open coworkspace, atelier, medialab, repetitieruimte) waar kunstenaars hun werk ontwikkelen.
 2. Het faciliteren van kennis- en praktijkuitwisseling via experimentele co-creatieplatformen voor co-creatoren met én zonder artistieke achtergrond.
 3. Het organiseren van culturele uitstappen (Art For All) naar kleine en grote kunstorganisaties in Brussel en Vlaanderen.

Ze hebben volgende NACE-codes:

 • 90.032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
 • 90.031 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
 • 90.029 - Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
 • 90.021 - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
 • 90.012 - Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
 • 90.011 - Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
 • 74.209 - Overige fotografische activiteiten
 • 74.109 - Overige activiteiten van gespecialiseerde designers