Volgeboekt

Deze opleiding was zeer snel volgeboekt. Als er voldoende interesse is, bestaat de mogelijkheid dat we de opleiding in 2021 nog eens hernemen. 

Interesse? Stuur een mailtje naar info@cultuurloket.be en we houden je op de hoogte. 

In deze online reeks van 5 lessen focussen we op boekhouding in een cultuurorganisatie.

De opleiding richt zich op medewerkers van een culturele organisatie die de dagelijkse boekhouding organiseren en bijhouden, al dan niet in het licht van een samenwerking met een boekhoudkantoor.

Inhoudelijk lichten we niet alleen het theoretisch kader toe maar kijken we vooral naar de praktijk van boekhouding. Wat moet ik doen, hoe doe ik het en waar kan ik de nodige informatie/tools vinden?

Dag 1 – basisprincipes boekhouding

22 februari, 10u-13u - Eliane Knuts

 • Basisprincipes enkel en (vooral) dubbel boekhouden
 • Balans- en resultatenrekeningen
 • Analytische rekeningen
 • Investeringen en afschrijvingen

 

Dag 2 - verwerking boekhoudkundige documenten

1 maart 2021, 10u-13u - Eliane Knuts

 • Wat doe je zelf ? Wat wordt uitbesteed aan een boekhouder/boekhoudkantoor ?
 • Werk je met specifieke software ? Welke ?
 • Verwerken van boekhouddocumenten (facturen, kostennota’s, kas en bankverrichtingen
 • Eindejaarsverrichtingen


Dag 3 – btw

8 maart 2021, 10u-13u - Herman De Cnijf

 • BTW plichtig ? - gemengd/gedeeltelijk
 • Vrijstellingen
 • BTW op facturen (in en uit, ook internationaal)
 • BTW - aangiftes


Dag 4 - fiscale, auteursrechtelijke en andere verplichtingen

15 maart 2021, 10u-13u - Marie-Louise Reedijk

 • directe belastingen :
  • rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting : onroerende en roerende inkomsten, voordelen van alle aard (o.a.auto …)
 • indirecte belastingen : patrimoniumtaks
 • fiscale topics :
  • fiscale fiches
  • roerende voorheffing op auteursrechten
  • bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten
  • fiscaal aftrekbare giften
  • rechten
  • auteursrechten bij voorstellingen, concerten …
  • billijke vergoeding
  • rechten op reprografie en leenrecht (Reprobel)


Dag 5 - budgetteren en opvolging budgetten

22 maart 2021, 10u-13u - Eric Krols

 • Budgetteren van een project / een jaarwerking
 • Budgetopvolging
 • Kasplanning


Deze opleiding wordt digitaal georganiseerd via Zoom.