Info coronavirus

Cultuurloket wil zijn verantwoordelijkheid opnemen om een verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Daarom hebben we beslist om al onze opleidingen en events  tot en met 3 april 2020 uit te stellen of te annuleren.

Dit betekent dat de opleiding “boekhouden in de cultuursector” pas van start zal gaan op 20 april. De eerste drie vormingsdagen (16, 23 en 30 maart) worden uitgesteld. Van zodra we nieuwe data hebben zullen we deze pagina updaten.

In deze reeks van 5 lessen focussen we op boekhouding in een cultuurorganisatie.

De opleiding richt zich op medewerkers van een culturele organisatie die de dagelijkse boekhouding organiseren en bijhouden, al dan niet in het licht van een samenwerking met een boekhoudkantoor.

Inhoudelijk lichten we niet alleen het theoretisch kader toe maar kijken we vooral naar de praktijk van boekhouding. Wat moet ik doen, hoe doe ik het en waar kan ik de nodige informatie/tools vinden?

Dag 1 – basisprincipes boekhouding

Word uitgesteld!

16 maart 2020 10u-13u - Eliane Knuts

Basisprincipes enkel en (vooral) dubbel boekhouden
Balans- en resultatenrekeningen
Analytische rekeningen
Investeringen en afschrijvingen

Dag 2 - verwerking boekhoudkundige documenten

Word uitgesteld!

23 maart 2020, 10u-13u - Nico Devries

Wat doe je zelf ? Wat wordt uitbesteed aan een boekhouder/boekhoudkantoor ?
Werk je met specifieke software ? Welke ?
Verwerken van boekhouddocumenten (facturen, kostennota’s, kas en bankverrichtingen
Eindejaarsverrichtingen

Dag 3 – fiscale, auteursrechtelijke en andere verplichtingen

Word uitgesteld!

30 maart 2020, 10u-13u - Marie-Louise Reedijk

Directe belastingen :

  • rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting : onroerende en roerende inkomsten, voordelen van alle aard (o.a.auto …)

Indirecte belastingen : patrimoniumtaks
Fiscale topics :

  • fiscale fiches
  • roerende voorheffing op auteursrechten
  • bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten
  • fiscaal aftrekbare giften

Rechten

  • auteursrechten bij voorstellingen, concerten …
  • billijke vergoeding
  • rechten op reprografie en leenrecht (Reprobel)


Dag 4 - BTW

20 april 2020, 10u-13u - Herman De Cnijf

BTW plichtig ? - gemengd/gedeeltelijk
Vrijstellingen
BTW op facturen (in en uit, ook internationaal)
BTW - aangiftes

Dag 5 - budgetteren en opvolging budgetten

27 april 2020, 10u-13u - Eric Krols

Budgetteren van een project / een jaarwerking
Budgetopvolging
Kasplanning

In september organiseren we een tweede reeks van 5 lesdagen over personeelsadministratie.