Over de financiële duurzaamheid van cultuur is al veel gedacht en geschreven. Van subsidies en renteloze leningen tot mecenaat, fiscale hefbomen, matching funds, prijszettingsstrategieën, crowdfunding, sponsoring en andere combinaties. Het zoeken naar een duurzame financieringsmix hield ook vòòr de coronacrisis cultuurwerkers en culturele organisaties bezig.

De huidige crisis dwingt ons terug naar de tekentafel. We zullen de gevolgen van de pandemie nog lang voelen en moeten daarom grondig en zorgvuldig nadenken over onze toekomst als sector.

Het is zoeken naar modellen voor een grotere weerbaarheid en een nieuwe aanpak. Want we weten niet welke schokken nog op ons afkomen. Maar hoe doen we dat zonder de maatschappelijke meerwaarde van cultuur te verloochenen? Welke rol is weggelegd voor de overheid? Welke voor de sector? En welke voor publiek en samenleving?

Socius, FARO, Kunstenpunt, Vlaams Audiovisueel Fonds en Cultuurloket sloegen de handen in elkaar in het kader van De Zaak Cultuur en zorgen vier weken lang voor prikkels en debat.
 

Where should we end. Spraak-makers aan het woord.

Wij legden de vraag voor aan twaalf spraakmakers die ons een brief schreven vanuit het jaar 2030. In die toekomst staat het culturele ecosysteem er financieel veerkrachtig voor. In hun brieven blikken onze spraakmakers terug op de periode 2020-2030 en beschrijven ze de stappen die geleid hebben naar een toekomstbestendig cultureel ecosysteem.
 

Omar Mohout

“Net zoals elke waardenketen bestaat het cultuurecosysteem uit verschillende belanghebbenden: wie creëert er waarde, wie distribueert er waarde en vooral wie capteert de waarde? Elke organisatie moet die drie componenten beheersen om duurzaam te blijven”

Laatst gewijzigd: 12/11/2020 - 12:15

Brief Omar Mohout - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Bart Van Looy

“The post COVID-19 era became characterized by the large-scale adoption of community-oriented (cooperative) business practices. Streaming and distribution platforms were set up, governed by artists themselves”

Laatst gewijzigd: 12/11/2020 - 12:14

Brief Bart Van Looy - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Ellen Schoenaerts

"We hadden ons gekeerd tegen het idee van ongebreidelde groei -en terecht- maar in onze reactie legden we een krimp op de menselijke verbeelding."

Laatst gewijzigd: 12/11/2020 - 12:14

Brief Ellen Schoenaerts - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Michel Bauwens

"Door de mutualisering van het inkomen werden cultuurwerkers veel beter in staat om moeilijke momenten door te komen. Iedere cultuurgilde pastte cobudgeting  toe, waardoor de kunstenaars ook zelf konden investeren in de nieuwe projecten van hun leden."

Laatst gewijzigd: 12/11/2020 - 12:15

Brief Michel Bauwens - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Evi Swinnen

“We zaten grondig fout toen we de waarde van cultuur probeerden te vatten in groeicurves, het was een poging om legitimiteit te winnen in tijden van existentiële crisis.”

Laatst gewijzigd: 17/11/2020 - 16:46

Brief Evi Swinnen - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Helen Perquy

“Door de ‘drooglegging der kunsten’ in 2020-2021 werd samenwerking onontbeerlijk om te overleven."

Laatst gewijzigd: 17/11/2020 - 16:44

Brief Helen Perquy - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Fleur Khani

“Maak van de kunstenaar zelf de economische spilfiguur van de sector. Dan kan ze zelf de economie rond haar eigen carrière vormgeven en een zakelijk model ontwikkelen dat op maat is van haar werk.”

Laatst gewijzigd: 19/11/2020 - 12:34

Brief Fleur Khani - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Stijn Baert

" Dat jonge kunstenaars meteen een businessplan moesten voorleggen met een strategie omtrent hoe op middellange termijn zoveel mogelijk burgers van hun kunst te laten genieten. Ik vind het stuitend, als je ziet hoeveel zuurstof het in de Vlaamse cultuursector heeft gebracht. "

Laatst gewijzigd: 17/11/2020 - 16:45

Brief Stijn Baert - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Ama Koranteng-Kumi

“Een bredere blik over de actoren die ons cultureel ecosysteem vormgeven heeft radicale solidariteit in de sector versterkt en ons community waarde en bereik vergroot. Deze solidariteit heeft zich ook vertaald naar het herverdelen van middelen om bij te dragen aan de financiële weerbaarheid van bijv. kleinere actoren, informele collectieven, opkomende kunstenaars, enz.”

Laatst gewijzigd: 24/11/2020 - 16:02

Brief Ama Koranteng-Kumi - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Michel Maus

“maar allez onder  impuls van een paar vooraanstaande kunstenaars en academici hebben ze dan toch ingezien dat een heropleving van de culturele sector eigenlijk ook cruciaal was voor de economische relance van het land”

Laatst gewijzigd: 24/11/2020 - 16:02

Brief Michel Maus - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Catherine Van Holder

“Initieel werd de sector serieus uitgedaagd om - voorbij de hermetische vanzelfsprekendheden en taal - meer in gesprek te gaan met de samenleving en hun rol, (intrinsieke en instrumentele) waarde, rollen en bijdragen toe te lichten. Technologie, wetenschap en data bleken trouwe bondgenoten in het “evidence based” onderbouwen en staven van beweringen. Maar wat een verademing toen de impact op gezondheid, sociale cohesie, de gunstige invloed op de publieke ruimte, etc. eindelijk naar waarde werd geschat. “

Laatst gewijzigd: 24/11/2020 - 16:04

Brief Catherine Van Holder - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

Tom Lemahieu

"Het was ook een geluk dat de sector ging experimenteren met prijsdifferentiatie. De boude voorspelling dat dit de sector meer middelen zou opleveren bleek te kloppen. Dat de decreetgever daarop inzette door een borgregeling en meer inkomsten niet af te straffen in geval van succes, durf ik vandaag een gamechanger noemen."

Laatst gewijzigd: 24/11/2020 - 16:03

Brief Tom Lemahieu - De Zaak Cultuur

De Zaak Cultuur

 

Vooruitkijken is één ding. Leren uit het verleden een ander. We vroegen Annick Schramme (hoogleraar en opleidingsverantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen) welke denk- en beleidspistes in het verleden zijn verkend om het cultureel ecosysteem financieel veerkrachtiger te maken. En wat we daaruit kunnen leren. Haar bijdrage lees je hier.

Laatst gewijzigd: 12/11/2020 - 12:13

Annick Schramme - Financiële veerkracht van het culturele ecosysteem

De Zaak Cultuur

Where should we start. Spraak-makend.

We geven jou ook het woord.

De Zaak Cultuur ging een samenwerking aan met Building Conversation. In een gesprek met 12 deelnemers op 26 november verkennen we ook jouw spraakmakende gedachten. Welke reflecties en/of voorstellen helpen om het culturele ecosysteem veerkrachtiger te maken? 

Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen cultuur, gesprek en samenleving.

In de zomer van 2013 begonnen theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan ‘t Sas met de ontwikkeling van Building Conversation. Vanuit een grote interesse voor gesprekstechnieken uit verschillende culturen en vanuit een nieuwsgierigheid naar de werking van het gesprek als plek voor ontmoeting, startten ze een onderzoek met de centrale vraag: ‘Hoe spreken we met elkaar en hoe zouden we met elkaar kunnen spreken?’. Intussen is Building Conversation uitgegroeid tot een collectief.

Forumdebat

Op vrijdag 4 december om 14u00 organiseren we een debat. We leggen de kernideeën van de spraakmakers voor. Zijn ze realistisch? Zijn ze wenselijk? Welke stappen moeten we zetten? Welke lessen trekken we uit het verleden?

Onze moderator Ronald Verhaegen gaat het gesprek aan met:

  • Sigrid Bousset, onafhankelijk cultuurmanager in de letteren, ex-Passa Porta
  • Dominique Savelkoul, directeur Mu.ZEE en Permekemuseum
  • Jeroen Sleurs, directeur Gezinsbond
  • Marijke Vandebuerie, directeur Film Fest Gent

Bekijk de replay van het debat hier:

 

De Zaak Cultuur

Dit event maakt deel uit van De Zaak Cultuur, een reeks van drie online sessies, over de toekomst van de cultuursector. 

Het event wordt opgedeeld in drie kamers, waar deze thema’s aan bod komen:

  • Hoe versterken we de financiële veerkracht van de cultuursector?
  • Samen digitaal: welk pad stippelen we uit voor de cultuursector?
  • Hoe zorg je dat iedereen groeikansen krijgt in cultuur, zowel in een dorp als in de stad?

De Zaak Cultuur wordt georganiseerd door de Cultuurtafel, een consortium van 14 organisaties.