Eens te meer is het duidelijk dat een duurzame financieringsmix van levensbelang is voor een culturele organisatie. Een onderdeel van die financieringsmix is fondsenwerving (particulier, corporate, …). De cultuursector zet hier meer en meer op in, maar het ontbreekt vaak nog aan kennis en expertise.

Om hier verandering in te brengen zetten Fundraisers Alliance Belgium (FAB) en Cultuurloket de Expeditie Cultuurwervers op. FAB en Cultuurloket zullen hun expertise en kennis over fondsenwerving en de cultuursector samenbrengen in een expeditie van 4 (digitale) sessies.

Schrijf je nu in voor de verkenningssessie

Om je een idee te geven van wat je kan verwachten tijdens deze Expeditie Cultuurwervers, organiseren we tijdens onze inspiratieweek over fondsenwerving een inleidend webinar. We gaan tijdens de online verkenningssessie ook op zoek naar onderwerpen die we kunnen aansnijden tijdens de expeditie. Waar liggen jullie voornaamste uitdagingen? Waar zoeken jullie inspiratie over? We bieden jullie hieronder al enkele mogelijkheden, maar tijdens de verkenningssessie luisteren we graag naar jullie noden en behoeften.

Hoe doen goede doelen aan fondsenwerving? En wat zijn de verschillen en gelijkenissen met onze sector? Op welke manier past fondsenwerving binnen de structuur van onze organisatie? Hoe staat de organisatie tegenover fondsenwerving bij particulieren en partners? Corporate partnerships: hoe benader je de juiste potentiële partners? Storytelling: hoe breng je het juiste verhaal naar potentiële donateurs? Ethiek in fondsenwerving, giften en fiscaliteit, …

Na deze verkenningssessie kan je beslissen of je wil deelnemen aan het volledige traject. Dat worden 4 sessies in de periode februari-april 2022. De verkenningssessie is gratis, deelname aan het volledige traject kost 350 euro (incl. btw).

Voor wie?

Je werkt in een (socio)-culturele organisatie en staat in voor de zakelijke kant. Jullie doen reeds aan fondsenwerving of zijn van plan om binnen afzienbare tijd een fondsenwervingsstrategie voor de organisatie op te stellen. Je bent bereid kennis uit te wisselen met een open vizier. Co-creatie is essentieel voor het welslagen van de expeditie.