Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een methode die uitdaagt tot een creatieve manier van denken en werken om tot innovatieve ideeën, producten en diensten te komen. Design Thinking maakt dat je buiten de muren van de eigen organisatie treedt en je doelgroepen en partners betrekt bij de ontwikkeling van producten en dienstverlening. Het gaat om het creëren van de juiste mindset waarbinnen verschillende partners vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen.

In Design Thinking worden empathie, creativiteit en rationaliteit evenwichtig met elkaar gecombineerd om nieuwe waarden te creëren. In essentie is het een creatief proces, dat de deelnemers uitdaagt om out of the box te denken.

Wat Design Thinking onderscheidt van andere innovatiestrategieën is de mensgerichtheid: wat hebben mensen nodig? De doelgroep zit ook steeds mee in het proces en denkt mee na over de producten of diensten die zijn doelen moeten realiseren.

Hoe ziet zo’n sessie er praktisch uit?

Een Design Thinking proces bestaat uit 5 fases: Empatize, Define, Ideate, Prototype, Test.

Een sessie begint steeds met een case of uitdaging (we spreken binnen DT niet van problemen). In verschillende stappen gaan de deelnemers zich tot de case verhouden, zich er (empatisch) mee verbinden en stellen de uitdaging op scherp (Define). Vervolgens worden speelse, creatieve elementen ingezet zoals illustratie, storytelling, knutselen en legogaming om het denken uit te dagen (Ideate). In een sessie wordt steeds gewerkt naar een prototype van het idee of product/dienstverlening dat de groep kan presenteren en vervolgens uittesten.

Wat levert het op?

De uitkomst van een Design Thinking sessie is veelal een innovatief prototype voor een nieuw product of een nieuwe dienst. Door de rol van de facilitator en de elementen van DT hebben de deelnemers de case of probleem benaderd vanuit een onverwachte invalshoek waardoor de ideeën innovatiever en vernieuwender zijn dan wanneer bedacht binnen een “gewone” brainstorm methode. Daarnaast is de doelgroep of klant betrokken vanaf het begin, wat voor draagvlak en aansluiting zorgt.

Wat leer je in deze training?

Deze training bestaat uit een tweeluik: enerzijds ga je zelf concreet aan de slag als deelnemer rondom een zelf (vooraf) aangedragen case. De training richt zich specifiek op cases die eigen zijn aan de cultuursector.

Je duikt dus zelf van begin tot eind in de sessie en ervaart de methode.

Daarnaast onderbreken we de sessie soms om te reflecteren op de methode en de rol van de facilitator, zodat je inzicht krijgt in enerzijds het proces, maar ook de rol die ja daarin zelf zou kunnen in nemen als begeleider.

Aan het einde van de training ligt er dus enerzijds een mogelijke oplossing voor een reële uitdaging, maar heb je ook je eerste inzicht verworven om eventueel zelf aan te slag te gaan als begeleider van Design Thinking sessies met je (culturele) werkveld.

Belangrijk: Formuleer en bezorg ons vooraf het probleem of de uitdaging waarrond jij wil werken. Je bezorgt dit tegen 24 februari aan info@cultuurloket.be. Wij verwerken jouw probleem of uitdaging tot een case voor het design thinking proces.

Coach: Luana Berghmans

Luana’s persoonlijke drijfveer is de passie om kinderen, jongeren én volwassenen in verbinding brengen met kunst. Luana werkt als Projectleider Cultuureducatie en -participatie en Cultuurbeleid bij Kunstloc Brabant. Ze is er met haar team verantwoordelijk en voor de herinrichting van het landelijk/ provinciale cultuurbeleid naar een regiobeleid (regioprofiel Brabantstad).

Haar werk vaak bestaat uit het opzetten van projecten en (verander)processen met veel verschillende partijen en stakeholders uit alle lagen van het culturele veld. Na het volgen van een opleiding Design Thinking ontwikkelde ze deze methode verder en spitste deze vooral toe op het vormgeven van samenwerkingen binnen het culturele veld. Graag neemt ze jullie dan ook mee om vanuit haar expertise te leren hoe je zelf met deze methode aan de slag kunt om tot nieuwe samenwerkingen en projecten te komen.