Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sector-overschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. We organiseren daarom drie lerende netwerken, waaronder het netwerk ‘nieuwe businessmodellen voor live performance’.

De verbinding die ontstaat tussen het publiek en de performer, de beleving van het publiek, het delen van de ervaring en er nadien over nakeuvelen. De impact van de ruimte waarin je je bevindt, de klankkwaliteit of de visuele impact.

In dit lerend netwerk staat het verdienmodel van live-performers centraal. De anderhalve meter samenleving heeft een sterke impact op cultuurhuizen en live performances, maar ook op socioculturele organisaties. Hoe kunnen ze nog voldoende inkomsten genereren als het samenkomen van mensen beperkt wordt in aantallen en ruimte? Wat is de kost van deze inspanningen? Kan die verhaald worden op het publiek?

Hoe zal dit verderlopen na corona: terug naar hoe het was of rekening houdend met nieuwe innovaties om je publiek samen te brengen? Biedt digitalisering een oplossing? In welke mate zal dit een impact hebben op je verdienmodel, kostenstructuur en publiekswerking? 

SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

Collega’s uit de brede cultuursector die willen nadenken over de toekomst van live performance om hun werking te versterken zijn welkom om deze uitdaging samen aan te gaan.

Het lerend netwerk 'nieuwe businessmodellen voor live performance' ondersteunt je in de zoektocht naar oplossingen en opportuniteiten. Onder begeleiding van professionals brengen we verschillende ideeën en visies die leven bij de deelnemers samen. We werken ze verder uit, betrekken de juiste experten en toetsen ze af aan de realiteit.

HOE WERKT EEN LEREND NETWERK?

In een lerend netwerk sta jij centraal. Het draait om de deelnemers en hun ideeën. We brengen een aantal mensen samen om rond een bepaald thema te brainstormen, te leren, te ontwikkelen.

De groep bepaalt dus zelf hoe het thema vorm krijgt, welke ideeën er verder ontwikkeld worden en wat de uitkomst is.

Cultuurloket treedt op als facilitator. We begeleiden het proces en bewaken de methodiek. We werken via de principes van design thinking. Waar nodig nodigen we experten uit om input te geven aan de groep.

PRAKTISCH

Het lerend netwerk komt vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met online collaboratietool Miro. Er is één meeting per week van twee uur. Na vijf weken wordt het lerende netwerk dus afgerond.

  • Dinsdag 17 november: 10u-12u
  • Dinsdag 24 november: 10u-12u
  • Dinsdag 1 december: 10u-12u
  • Dinsdag 8 december: 10u-12u
  • Dinsdag 15 december: 10u-12u

HOE KAN JE DEELNEMEN?

In het lerend netwerk is er plaats voor 18 deelnemers. Die moeten professioneel actief zijn in de cultuursector en goesting hebben om rond nieuwe businessmodellen voor live performance te werken.

Iedereen kan zich kandidaat stellen door hier online in te schrijven. Onze consulenten zullen je nadien opbellen om een intakegesprek te doen.

Het lerend netwerk wordt ondersteund door het noodfonds en wordt gratis aangeboden.

We organiseren ook nog: