Overheden besparen en mensen zijn er minder happig op om betalend lid te worden van een vereniging. Een duurzaam financieel beleid voeren betekent in dat geval dat je de afhankelijkheid van subsidies en lidmaatschapsbijdragen vermindert en streeft naar een nieuwe mix van verdienmodellen.

Om een toekomstgerichte financieringsmix uit te bouwen doe je best een bredere denkoefening rond het businessmodel van jouw organisatie. Welke maatschappelijke meerwaarde creëer jij? Wie heeft daar belang bij en hoe bereik je deze belanghebbenden? Met welke partners kun je samenwerken en wat betekent dit voor jouw medewerkers? Hoe ziet het kosten- en opbrengstenplaatje eruit?

In deze vorming maak je kennis met praktijk en theorie in nauwe samenhang. We doorlopen samen het Business Model Canvas en maken de vertaalslag naar jouw organisatie. Je krijgt voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Uit praktijken binnen én buiten de sector, in binnen- én buitenland put je inspiratie.

VOOR WIE

Je werkt in een sociaal-culturele vereniging die werkt met lokale vrijwilligersgroepen en staat in voor de zakelijke kant van de organisatie. Subsidies, lidgelden en inkomsten uit activiteiten zijn de belangrijkste financieringsbronnen voor jouw organisatie. Je wilt een antwoord bieden op wijzigingen op vlak van overheidssubsidies en betalend lidmaatschap die zich stilaan laten voelen in jouw organisatie. Misschien stellen deze uitdagingen zich nog niet in jouw vereniging? Ook dan is het zinvol om creatief na te denken over alternatieve businessmodellen.

LEERDOELEN

Als deelnemer:

  • Denk je aan de hand van het Business Model Canvas na over het bredere businessmodel van je vereniging
  • Krijg je zicht op andere verdienmodellen voor jouw vereniging binnen de grenzen van het decretale kader sociaal-cultureel werk
  • Leer je relevante kanalen kennen die helpen bij het genereren van nieuwe financiële middelen


BEGLEIDING

Voor deze vorming werken Cultuurloket en Socius samen. Annemie De Tremerie (regiocoördinator van Cultuurloket in Oost-Vlaanderen) is gebeten door businessmodellen. Jozefien Godemont (stafmedewerker en aanspreekpunt verenigingen bij Socius) heeft voeling met de uitdagingen waar sociaal-culturele verenigingen voor staan.

PRAKTISCH

De vorming vindt plaats op dinsdag 12 mei in de kantoren van Socius (Sainctelettesquare 19 in Brussel) van 9.30 u. tot 16.30 u.
Deelnemen kost 70 euro. Onze deelnameprijs mag geen belemmering vormen voor stakeholders om te participeren aan onze initiatieven. Indien dit wel zo is vragen we je met ons contact op te nemen zodat we in overleg je deelname toch kunnen realiseren.

Deelnemers met specifieke behoeften of die een aangepaste ondersteuning wensen, geven ons best vooraf een seintje.
Contacteer Jozefien Godemont (jozefien.godemont@socius.be) voor meer informatie.

Deze vorming is volgeboekt. Toch nog interesse? Stuur een mailtje naar info@cultuurloket.be en we zetten je op de wachtlijst. 

INSCHRIJVEN

Een maand voor de vorming krijg je van ons een intakeformulier. Zo krijgen we zicht op jouw achtergrond, beweegredenen tot deelname en concrete leervragen. Het invullen van het intakeformulier is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de vorming. Op die manier kunnen wij je een vorming op maat aanbieden.