In deze reeks van 5 lessen focussen we op personeelsadministratie in een cultuurorganisatie.

De opleiding richt zich op medewerkers van een culturele organisatie die de dagelijkse personeelsadministratie organiseren en bijhouden.

Inhoudelijk lichten we niet alleen het theoretisch kader toe maar kijken we vooral naar de praktijk. Wat moet ik doen, hoe doe ik het en waar kan ik de nodige informatie/tools vinden?

Dit is een digitale opleiding via Zoom.

Het aantal plaatsen voor deze opleiding is beperkt. 

Programma

Dag 1 - Paritaire comités en cao’s

Wat zijn paritaire comités, welk is het toepassingsgebied van de paritaire comité’s 227, 303, 304 en 329 en welke zijn de voornaamste collectieve arbeidsovereenkomsten die in deze paritaire comités werden afgesloten?

11 januari 2021- van 10 tot 13 uur
lesgevers : Jan Vermoesen (Mediarte) en Niek Verlinden (oKo)

Dag 2 - Werkgeversverplichtingen (juridisch)

Welke verplichtingen moet de werkgever in acht nemen bij de aanwerving en tewerkstelling van werknemers?

18 januari 2021 - van 10 tot 13 uur
lesgever : Nele Mertens (Acerta)

Dag 3 - Loonadministatie (praktijk)

Het bijhouden en verwerken van persoons- en werkgerelateerde gegevens en loonberekeningen van werknemers.

25 januari 2021 - van 10 tot 13 uur
lesgever : Nele Mertens (Acerta)

Dag 4 - Statuten en vergoedingen

Statuten en vergoedingsregelingen zoals onder mee het statuut van zelfstandige, het kunstenaarsstatuut, flexi-jobs, occasionele prestaties, SBK’s,…

1 februari 2021 - van 10 tot 13 uur
lesgever : Marie-Louise Reedijk (Cultuurloket)

Dag 5 - Internationale tewerkstelling

Arbeidsrechtelijke-, sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen in verband met grensoverschrijdende tewerkstelling.

8 februari 2021 - van 10 tot 13 uur
lesgever : Lies Martens