Is je prijs te hoog, dan mis je klanten. Vraag je te weinig, dan creëer je geen duurzaam inkomen. Vraag je een prijs voor een product/dienst of voor het totale proces?

Wat is je werk waard?

Zowel bij beginnende als bij gevestigde culturele en creatieve ondernemers leeft er onzekerheid over de waarde van hun werk. Welke waarde weerspiegelt je werk en hoe kan je die bepalen?

Waarom een prijszettingstrategie?

Een duidelijke waardebepaling en prijszettingstrategie is een belangrijk onderdeel van je werking. Een prijszettingstrategie moet niet alleen zorgen voor duurzame inkomsten. Je prijs moet passen bij je verhaal, je verdienmodel, je imago en je klanten.

In dit webinar bekijken we de basistechnieken van prijszetting. We zoomen ook in op een prijsstrategie die vaak voorkomt in de cultuursector, de dynamische prijszetting.

We toetsen de theorie ook af aan de praktijk en laten experts uit het werkveld aan het woord.