Stuur je als organisatie mensen naar het buitenland of ontvang je buitenlandse artiesten? Ga je als freelance cultuurwerker naar het buitenland en wil je weten of je de juiste papieren op zak hebt?

Werken in een internationale context brengt heel wat vragen met zich mee.

In dit webinar gaan we in op de krachtlijnen van de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en dubbele belastingverdragen binnen het kader van internationale tewerkstelling. We behandelen vragen zoals:

  • Hoe zit het met de sociale bescherming van een podiumkunstenaar die naar het buitenland wordt gezonden?
  • Welk arbeidsrecht is van toepassing wanneer een technicus in het buitenland tijdelijk tewerk wordt gesteld?
  • Wat als je als zelfstandige voor 6 maanden in het buitenland een opdracht uitvoert?

In dit webinar gaat onze consulent Marie-Louise Reedijk in op de belangrijkste basisregels hieromtrent.