Overmacht is een term die we tijdens deze coronacrisis al vaak gehoord hebben. De annulatie van een evenement omwille van de corona-maatregelen wordt gezien als overmacht. In de tijdelijke werkloosheid is er ook sprake van een procedure wegens overmacht.

Maar wat betekent deze term nu juridisch? Wat zijn de gevolgen van het inroepen van overmacht? En hoe houd je er in de toekomst rekening mee als je een contract afsluit?

Onmisbare informatie dus voor individuen en organisaties in de cultuursector.

In dit webinar geeft Mr Didier Deneuter van Modo Advocaten een antwoord op al deze vragen. Modo Advocaten is een kantoor dat zich o.m. specialiseert in de creatieve industrie. Ze hebben een ruime ervaring en cliënteel binnen de kunsten, het entertainment en mode en design.