De tweede lockdown heeft opnieuw een serieuze impact op de cultuursector en iedereen die er in actief is.

Wordt jouw organisatie geconfronteerd met een verplichte sluiting? Ontvang je minder of helemaal geen nieuwe opdrachten meer?

Zowel de Vlaamse als de Federale regering voorzien in de verlenging van enkele bestaande steunmaatregelen en nieuwe steunmaatregelen. Er zijn premies, kredietmogelijkheden, vervangingsinkomens, … Sommige algemeen, andere heel specifiek voor de cultuursector.

In dit webinar gaan we dieper in op volgende maatregelen:

  • Handelshuurlening
  • Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme
  • Culturele Activiteitenpremie
  • Corona Overbruggingsrecht
  • Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang 
  • Dubbel Corona Overbruggingsrecht
  • Corona Overbruggingsrecht bij heropstart


Deze steunmaatregelen zijn van toepassing op ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen. Welke voorwaarden gelden er? Hoe en waar vraag je ze aan?

Ontdek het in dit webinar.