Verzekeringen…voor velen is het een uitdaging om het bos door de bomen te zien. Pas als je een duidelijk zicht hebt op de mogelijke risico’s en de gevolgen, kan je bepalen welke risico’s je moet laten dekken.

Sommige verzekering zijn wettelijke verplicht, bv. objectieve aansprakelijkheid, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen. Andere verzekeringen hangen samen met een contractuele verbintenis, bv. huurdersaansprakelijkheid of een tentoonstellingsverzekering.
Maar welke verzekeringen voor jou van belang zijn, hangt ook af van je situatie: ben je een individuele cultuurwerker dan zijn je risico’s anders dan voor een groot cultuurhuis met eigen gebouwen, personeel, etc…

In dit webinar zoomen we in op verzekeringen voor culturele verenigingen.

Het is bedoeld voor de zakelijk verantwoordelijke van een culturele onderneming: culturele centra, evenementenbureau’s, theatergezelschap, managementbureau, … Het webinar gaat dieper in op hoe je je organisatie, projecten en medewerkers zo goed mogelijk kan beschermen tegen de meest voorkomende risico’s.

Dit webinar is gratis en wordt gegeven door Cultuurloket en Groep NBA Verzekeringsmakelaars NV. Tijdens het webinar kan je vragen stellen.

NIEUW: je kan ook je vraag op voorhand doorgeven zodat deze in het webinar zeker aan bod kan komen. Mail je vraag naar info@cultuurloket.be.