Verzekeringen…voor velen is het een uitdaging om het bos door de bomen te zien.
Pas als je een duidelijk zicht hebt op de mogelijke risico’s en de gevolgen, kan je bepalen welke risico’s je moet laten dekken.

Sommige verzekering zijn wettelijke verplicht, bv. objectieve aansprakelijkheid, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen. Andere verzekeringen hangen samen met een contractuele verbintenis, bv. huurdersaansprakelijkheid of een tentoonstellingsverzekering.
Maar welke verzekeringen voor jou van belang zijn, hangt ook af van je situatie: ben je een individuele cultuurwerker dan zijn je risico’s anders dan voor een groot cultuurhuis met eigen gebouwen, personeel, etc…

In dit webinar zoomen we in op verzekeringen voor individuele cultuurwerkers en freelancers.

Het is bedoeld voor cultuurwerkers die op individuele basis hun praktijk uitbouwen: beeldend kunstenaars, technici, acteuers, dansers, circusartiesten,.. Je gaat contracten aan, je participeert in samenwerkingsverbanden, je huurt een repetitielokaal, … Welke risico’s loop je en waarvoor kan je je verzekeren?

Dit webinar is gratis en wordt gegeven door Cultuurloket en Groep NBA Verzekeringsmakelaars NV. Tijdens het webinar kan je vragen stellen.

NIEUW: je kan ook je vraag op voorhand doorgeven zodat deze in het webinar zeker aan bod kan komen. Mail je vraag naar info@cultuurloket.be.