De druk om als cultureel ondernemer te opereren is groter dan ooit. Het is een van de fundamenten van het beleid van cultuurminister Gatz waarvoor hij ook een aangepast instrumentarium heeft uitgewerkt.

Maar wat betekent dat in de praktijk ? Wat doet een cultureel ondernemer anders dan de vroegere leidinggevende in een culturele organisatie ?

Ondernemen gaat veel verder dan ervoor te zorgen dat er meer geld in het laatje komt. Strategisch inzicht koppelen aan kennis is de basis. In deze cursus verruimen we enerzijds het denkkader van de cursisten door hen topics aan te bieden waarin ze zich nadien zelf kunnen verdiepen. Anderzijds reiken we ook kennis-verdiepende sessies aan met een stevige dosis juridische en/of financiële informatie.

Deze winterschool richt zich tot:

Deze opleiding richt zich tot iedereen, actief in de cultuursector, die zich wil verdiepen in de vaardigheden van ondernemerschap. Zowel personen die een organisatie (willen) leiden, als individuen die hun eigen praktijk (verder) willen uitbouwen komen in aanmerking.

Er is geen specifieke voorkennis nodig. Wel betrokkenheid bij het zakelijk beleid in de cultuursector. En vooral de wil om met kennis van zaken meer verantwoordelijkheid op te nemen.

Programma:

Het programma publiceren we binnenkort. Maar reken op 10 inspirerende sessies door ervaren mensen uit de cultuursector over financiering, vergoeden, managen, ...

Praktisch:

Dit is een vijfdaagse opleiding. We starten dagelijks om 9u30 en stoppen om 17u30. De winterschool kost € 900 (inc btw). Inschrijven kan van zodra het programma bekend gemaakt wordt. Hou onze nieuwsbrief en social media in de gaten!