Bij de oprichting van je vzw, vennootschap of stichting kies je de NACE-codes die passen bij de specifieke activiteiten die je met je organisatie zult uitoefenen.

Wat is een NACE-code?

NACE staat voor de Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen ('Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes‘ ) of de ’Europese activiteitennomenclatuur‘. Het is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen, die door de RSZ en de ondernemingsloketten gebruikt wordt om bedrijven in te delen in sectoren.

Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes

Wanneer krijg je een NACE-code?

Bij de oprichting van je organisatie ga je bij een ondernemingsloket langs om je onderneming te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bovenop de basisgegevens van uw zaak geef je daarbij ook de NACEBEL-codes in van de specifieke activiteiten die je met je organisatie zult uitoefenen. 

Waar vind je jouw NACE-code terug?

Via de toepassing KBO Public Search kan je de NACEBEL-codes en andere bedrijfsgegevens van je eigen organisatie en van andere ondernemingen controleren. 

Ook in My Enterprise kan je nagaan welke activiteitencodes van je onderneming bekend zijn. Je hebt daarvoor je ondernemingsnummer nodig. Zoek op basis van je vestigingseenheid. 

Hoe kan je jouw NACE-code wijzigen?

Voor een aantal steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de kmo-portefeuille, maakt de overheid gebruik van de gegevens van jouw onderneming in de KBO. Om recht te hebben op bepaalde subsidies is het dus belangrijk dat deze gegevens 100% correct en up-to-date zijn.  

Als je het overzicht van je NACE-code(s) hebt gevonden en ziet dat die onjuist of onvolledig is, kan je ze wijzigen. Je hebt daarvoor je elektronische identiteitskaart of je federaal token nodig.