Hoe kunnen de Europese jeugdprogramma’s jouw idee of project financieren? 

Elk project heeft middelen nodig. Je kan die misschien vinden bij Erasmus+ Youth in Action en het European Solidarity Corps. Wij ondersteunen jou daar bij!

Erasmus+ Youth in Action

Erasmus+ Youth in action biedt heel wat mogelijkheden. 

Met een groepsuitwisseling kan je met andere jongeren op interculturele uitwisseling gaan. Zo gingen jongeren uit Spanje, Duitsland, Roemenië, Polen en België samen de groepsuitwisseling ‘Stage of Mind’ aan. Tien dagen lang werkten ze rond verschillende theatertechnieken, maakten ze muziek en leerden ze over mensenrechten. Het einddoel: een theatervoorstelling op poten zetten rond diversiteit, mensenrechten, oorlog en vrede. 

Mobiliteit van jeugdwerkers is een andere mogelijkheid. Wil je graag je kennis verruimen, nieuwe inzichten opdoen, … en hierbij ook over de grenzen de kijken? Er zijn tal van mogelijkheden: een studiebezoek organiseren, job shadowing, training organiseren, een seminarie organiseren, … . 

Zie je het groter en denk je vooral in lange termijn doelen? Dan is een Strategisch Partnerschap op jouw lijf geschreven. Samen met andere Europese organisaties wissel je goede praktijken uit of ontwikkel je een innovatief antwoord gebaseerd op je noden. 

Werk je met jongeren die zelf een gek idee hebben en dit internationaal willen uitrollen? Dan kan het Transnationaal jongereninitiatief een antwoord bieden. 

Wek je liever samen met jongeren rond beleid? Denk dan zeker aan Jeugddialoog. Samen met jongeren kan je beleidsaanbevelingen formuleren (zelfs op een artistieke en lokale manier). 
 

European Solidarity Corps

European Solidarity Corps is een ander programma gericht op jongeren.

Ontvang jongeren uit Europa om jouw organisatie of vereniging een internationaal karakter te geven. Heb je zelf jongeren in de organisatie die vrijwilligerswerk in het buitenland willen doen? Dat kan ook.

Tot slot kunnen ook nationale projecten die bijdragen aan solidariteit, de solidariteitsprojecten. Ga net zoals de collega’s van Habitat of Graffiti vzw aan de slag met kunst en muziek. Bij Habitat hebben ze kunst en een muziekfestival aan elkaar gekoppeld om jonge kunstenaars een platform te bieden. 
Graffiti vzw is dan weer aan de slag gegaan met hun Zwerfkeet in wijken waar zich veel maatschappelijk kwetsbare jongeren situeren. Samen maken ze muziek met als resultaat een plaat én een verhoogd zelfbeeld. 
 

Jint en Cultuurloket helpen jou

Jint biedt een ondersteunende rol (vanaf projectidee t.e.m. einde van project) en geven feedback voor je effectief indient. Van al de Europese subsidies zijn deze programma’s misschien wel het laagdrempeligst. Met de ondersteuning van Jint sta je er nooit alleen voor. Kom langs op de eerstvolgende info- en vormingsdag op donderdag 7 mei 2020.

Voor het bredere plaatje kan je steeds bij Cultuurloket terecht. we gaan met jou aan de slag en maken een lange termijn plan op. De subsidies van Jint kunnen dan één schakel zijn in het plan.