Het VK heeft onlangs nieuwe regels gepubliceerd rond het reizen door EU-burgers na de overgangsperiode. 

De overgangsperiode loopt af op 31 december 2020. Na die datum behoort het VK niet meer tot de EU met haar vrij personenverkeer.

Bezoek korter dan 6 maanden

EU-burgers die voor een periode korter dan 6 maanden naar het VK reizen voor vakanties, een kort verblijf of om er te werken hebben geen visum nodig. Je mag het Engelse grondgebied binnen deze periode betreden en verlaten.

Momenteel kan je de grens nog oversteken met een geldig paspoort of ID-kaart. Vanaf oktober 2021 zouden de Britse autoriteiten de Europese ID’s niet meer aanvaarden. Later volgen er meer details welke reispas je nodig hebt.

Bezoek langer dan 6 maanden

EU-burgers die na de overgangsperiode voor een periode langer dan 6 maanden in het VK willen wonen of werken hebben wel een visum nodig. Als je al van voor de brexit aanwezig bent op het Britse grondgebied, zou je beroep kunnen doen op de (pre-)settled status.

Meer info over de gevolgen van de brexit en welk visum je kan gebruiken vind je in ons brexit-dossier.