Tussen 2 mei en 30 juni wordt het jaarlijks vakantiegeld opnieuw uitbetaald aan werknemers.

Het jaarlijks vakantiegeld is de betaling van je loon tijdens vakantiedagen (enkel vakantiegeld) en een aanvulling om vakantiekosten te dekken (dubbel vakantiegeld). Het bedrag wordt berekend op basis van je prestaties en lonen van het vorige jaar (2021). Niet-zelfstandige kunstenaars ontvangen dat vakantiegeld niet van hun werkgever(s), maar van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Info

Wil je meer weten? Via de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie vind je meer informatie en kan je ook het bedrag van je vakantiegeld te weten komen.