Vanaf 3 mei kan je via een uniek loket ‘Working in Belgium’ een gecombineerde vergunning aanvragen.

Personen met een buitenlandse nationaliteit (van een land dat niet behoort tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland) die voor meer dan 90 dagen in België willen komen werken als werknemer, hebben nood aan een gecombineerde vergunning of single permit. Die geeft zowel een toelating tot verblijf als een toelating tot arbeid. 

Vanaf 3 mei kan je via een uniek loket ‘Working in Belgium’ een gecombineerde vergunning aanvragen. Tot op vandaag moet je je voor een aanvraag van die vergunning richten tot de afzonderlijke regio waar de tewerkstelling zal plaatsvinden (Vlaanderen, Wallonië of Brussel). Elke regio heeft haar eigen website en aanvraagprocedure. Dit wordt nu vereenvoudigd en samengebracht in één loket! Alles verloopt online, zodat de procedure soepeler verloopt.

Meer info over het nieuwe loket kan je vinden in dit nieuwsbericht van de Vlaamse overheid. 

Heb je vragen over het werken in België als derdelander? Check onze kennisbank.