Ben je belastingplichtige? Lever je een goed of verricht je een dienst? Dan zal je waarschijnlijk een factuur moeten opstellen en op tijd uitreiken.

Een factuur kan zowel elektronisch als op papier worden uitgereikt. 

Termijn

De factuur moet in beginsel uitgereikt worden uiterlijk de 15de dag van de maand na die maand waarin levering van het goed of de verrichting van de dienst heeft plaatsgevonden

Voorbeeld

Op 5 april lever je een goed voor 500 euro. Je hebt uiterlijk tot 15 mei om de factuur uit te leveren.

Verplichte vermeldingen op je factuur

  • De datum waarop de factuur werd uitgereikt en het unieke volgnummer 
  • De identiteit van de belastingplichtige die de levering van het goed of verrichting van de dienst uitvoerde 
  • De identiteit van de medecontractant 
  • De datum van het belastbaar feit heeft plaatsgevonden 
  • De gegevens die nodig zijn om de aard van de handeling te bepalen en om het tarief van de verschuldigde btw vast te stellen 
  • Per tarief of per vrijstelling de vermelding van de maatstaf van heffing, de eenheidsprijs excl. btw
  • De vermelding van de tarieven van de verschuldigde btw en het totaalbedrag van de te betalen btw
  • De vermelding “btw verlegd”
  • De vermelding “factuur uitgereikt door afnemer”
  • De vermelding van de betreffende bepaling van de btw-richtlijn of bepaling krachtens dewelke de handeling van de btw is vrijgesteld

Zie hier een voorbeeld, waaruit je kan vertrekken:

Laatst gewijzigd: 19/12/2019 - 15:15

Modelfactuur

Boekhouden

Financiering en werkingsmiddelen

Vergoedingen en inkomsten

Voorbeelddocumenten

 

Moet je op het totale factuurbedrag btw aanrekenen? Bekijk het antwoord in onze kennisbank.

E-facturering

Wat is een e-factuur?

Wanneer een factuur wordt aangemaakt zonder menselijke tussenkomst. Hoe gaat dat in zijn werk? Eenmaal je jouw kunstwerk hebt geleverd of optreden hebt gespeeld wordt er electronisch en automatisch een factuur uitgestuurd naar je opdrachtgever. 

Voor meer informatie over e-facturering bezoek de volgende link