Het Creative Europe-programma (2021-2027) is het Europese subsidieprogramma ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. 

Voor wie?

Het Creative Europe-programma staat open voor ondernemingen, private en publieke organisaties en (voor sommige oproepen) overheidsorganisaties actief in de culturele en creatieve sectoren (CCS).  

Voor bepaalde subsidies wordt er een duidelijke samenwerking verwacht tussen de partijen uit verschillende aan Creative Europe deelnemende landen. 

Case vorig programma: Europees Muziekfestival voor Jeugd

Welke prioriteiten?

Hoofddoelstellingen Creative Europe 2021-2027: 

  • Promoten van de Europese samenwerking op het gebied van culturele en taalkundige diversiteit en erfgoed; 
  • Vergroten van het competitievermogen van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder van de audiovisuele sector. 

Europese horizontale thema's: vanuit Europa gaat extra aandacht naar de Green Deal, Diversiteit, Gendergelijkheid, Inclusie & Participatie en de Digitale Transitie. 

Creative Europe bestaat uit 3 subsidieluiken: 'Cultuur', 'Media' en 'Cross-Sectoraal'. Lees de algemene, specifieke doelstellingen en de prioriteiten per subprogramma op de site van Vleva.

Openstaande oproepen?

Een overzicht van de eerste oproepen die werden gelanceerd kan je ook terugvinden op de website van Creative Europe: 

  1. Oproepen Media 
  2. Oproepen Cultuur 
  3. Oproepen Cross-sectoraal 

Waar kan je terecht?

Creative Europe Desk 

In alle deelnemende landen geven nationale informatiepunten voorlichting over het nieuwe programma en advies bij subsidieaanvragen. Voor Vlaanderen is dat Creative Europe Desk Vlaanderen. Gudrun Heymans (Gudrun.Heymans@vlaanderen.be) is het contactpersoon voor het subprogramma Cultuur en Frank Herman (Frank.Herman@vlaanderen.be) is het contactpersoon voor het subprogramma Media. 

In deze explainer-video van Vleva wordt het programma nog eens uitgelegd: