Een investeringsplan is een overzicht van de nodige investeringen en het daarvoor nodige bedrijfskapitaal (financieringsbehoefte). 

Wat zijn investeringen?

Investeringen zijn materialen waarmee we langer dan één jaar kunnen werken. Je mag dit niet verwarren met kosten.  

Enkele voorbeelden tonen het onderscheid aan:  
 

Activiteit 

Investering 

Kost 

drummer 

drumstel 

drumstokken 

pottenbakker 

oven 

klei 

architect 

tekentafel 

papier 

kunstschilder 

atelier aankopen 

poetshulp 

theaterzaal 

geluidsinstallatie 

personeel 

 

Je tracht de waarde van de investering zo goed mogelijk in te schatten. Je gaat deze immers ook in je begroting gebruiken. Hoe dichter bij de realiteit hoe beter. Als je opzoekt hoeveel een drumstel kost, zie je prijzen tussen 400 en 4000 (of veel meer) euro. Aan jou om te motiveren en te onderzoeken welk type drumstel je nodig acht.  

Investeringen worden in de boekhouding afgeschreven, dit wil zeggen dat we de kost van de aankoop over verschillende jaren mogen spreiden. Als we de investering niet afschrijven en dus de volledige kost in rekening brengen binnen één boekjaar, dan wordt het een kost. Als we een projectsubsidie willen aanvragen dan nemen we de afschrijvingskost gedurende de looptijd van het project mee op in de begroting. Cultuurloket kan je daarbij helpen. 

Wat verstaan we onder bedrijfskapitaal?

We nemen ook andere zaken op in het investeringsplan. Je zal een aantal kosten moeten doen om te kunnen starten. Daarvoor moet je ook budget voorzien. Het kan perfect dat je niets gaat investeren maar vooral budget nodig hebt om de eerste kosten te kunnen dragen. 

Voorbeeld van een investeringsplan

Ik start met de verhuur van 5 repetitieruimten. Daarvoor heb ik een gebouw gevonden dat ik kan huren voor 2500 euro per maand, er wordt een huurwaarborg gevraagd van 5000 euro. De ruimten moeten nog wat aangekleed worden, voor de inrichting begroot ik 5000 euro. Naast de verhuur heb ik een horeca corner waar de muzikanten iets kunnen drinken, ik voorzie 1000 euro voor startvoorraad. Om mijn administratie te kunnen doen zal ik software en een nieuwe laptop aankopen wat me 1500 euro kost. Ik wil mezelf een loon van 1500 euro uitkeren.  

Investeringsplan:  

Huurwaarborg (geld dat voor lange tijd apart staat)  

5000  

Inrichting  

5000  

Startvoorraad horeca  

1000  

Laptop  

1500  

Bedrijfskapitaal (1 maand loon, eerste huurkost)  

4000 

Totaal benodigd kapitaal om te starten  

16500  

Welke waarde geven we aan de investering  ?

Offertes zijn een goede oplossing om in te schatten hoeveel iets kost. Aan de hand daarvan kunnen we een eventuele investeerder of overheid overtuigen dat het investeringsplan realistisch werd opgemaakt. Het is raadzaam om bij het investeringsplan de offertes toe te voegen als bijlage.  

Investeringen die ik gratis krijg

Stel dat ik de laptop krijg en er niet voor moet betalen, dan nog nemen we die op in het investeringsplan. Materialen die je gratis krijgt via sponsoring of een bevriende organisatie, worden mee opgenomen en krijgen de werkelijke waarde alsof we er wel voor betalen.   

In het financieringsplan geven we aan hoe we de investeringen gaan bekomen of betalen.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: