Je wordt werknemer als je een arbeidsovereenkomst afsluit met je opdrachtgever. 

Is er sprake van gezag in de relatie tussen jou en je opdrachtgever, dan is de keuze voor een arbeidsovereenkomst logisch of noodzakelijk. Rechtstreeks in dienst gaan is in België de regel, tenzij je in aanmerking komt voor een uitzondering. 

Vergoedingen en inkomsten

Een arbeidsovereenkomst verbindt jou en je opdrachtgever op een rechtstreekse manier. De werkgever betaalt het loon, doet alle noodzakelijke inhoudingen en voorziet alle extra’s. Meestal worden zij bijgestaan door een sociaal secretariaat. 

De arbeidsovereenkomst kan verschillende vormen aannemen: bepaalde duur, onbepaalde duur, voltijds of deeltijds, bepaald werk, …  

De werkgever is je eerste aanspreekpunt bij vragen over je loon.  

Basisvergoeding / -inkomst  

Werknemers die rechtstreeks in dienst gaan vinden hun rechten zoals minimumlonen, maaltijdcheques, eindejaarspremies, overuren, … deels terug in collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze worden tussen werknemers en werkgevers per sector afgesloten in paritaire comités. In de cultuursector worden PC304 (podiumkunsten & muziek), PC227 (audiovisueel), PC303 (film) en PC329 (sociocultureel) het vaakst toegepast. Je kan deze cao's via volgende websites raadplegen:

In het werknemersstelsel moeten zowel de werknemers als de werkgevers bijdragen betalen aan de RSZ. Het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de inhouding van de bijdragen op het loon van de werknemer en de doorstorting ervan. De bijdrage aan de RSZ bestaat uit een minimumbijdrage van 25% (32% in de private non-profit) bovenop het brutoloon ten laste van de werkgever en een bijdrage van 13,07% van het brutoloon ten laste de werknemer. Werkgevers kunnen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdrage (doelgroepvermindering kunstenaars, verminderingen in het kader van eerste, tweede, derde, … aanwervingen en alle verminderingen die van toepassing kunnen zijn). 

In ruil krijgt de werknemer een klassieke opbouw in de sociale zekerheid: het gaat dan om pensioen, werkloosheid, arbeidsongevallenverzekering, beroepsziekteverzekering, geneeskundige verzorging, gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, jaarlijkse vakantie, moederschapsuitkeringen, …  

Hij krijgt ook alle beschermingen van het arbeidsrecht. 

Andere vergoedingen? 

 • Brutoloon voor werknemer rechtstreeks in dienst 
 • Kostenvergoedingen 
 • Inkomsten uit auteurs- en naburige rechten 
 • Extralegale voordelen 
 • Voordelen alle aard voor werknemers 
 • Taaklonen 

Voorbeeld

Een podiumkunstenaar krijgt voor een creatieperiode bij een theatergezelschap een contract voor 3 maanden. 

Een communicatiemedewerker krijgt bij een steunpunt voor de erfgoedsector een contract van onbepaalde duur.  

Administratieve verplichtingen

De werkgever heeft verschillende administratieve verplichtingen, al dan niet in samenwerking met een sociaal secretariaat: 

 • Dimona-aangifte verrichten;  
 • Arbeidsongevallenverzekering sluiten; 
 • Bij externe dienst voor preventie en bescherming op het werk aansluiten; 
 • Loon berekenen; 
 • De sociale werkgeversbijdragen betalen en bedrijfsvoorheffing (voorschot voor de personenbelastingen) inhouden en doorstorten; 
 • Nettoloon betalen; 
 • Sociale documenten (zoals loonbrief en fiscale fiche 281.10) afleveren. 

 

Als je professioneel aan de slag wil in de cultuursector zijn er verschillende manieren om je te laten vergoeden. In dit webinar overlopen we de pro's en contra's van al die opties: