Reken jezelf niet armer dan je bent.

Het matchingprincipe of overeenstemmingsprincipe stelt dat kosten moeten worden toegerekend aan hetzelfde boekjaar als de opbrengsten met dewelke zij verbonden zijn. 

Stel dat je een productie plant waarvoor de voorbereiding 2 boekjaren in beslag neemt voordat er inkomsten worden gerealiseerd in het derde jaar. Als je de kosten inbrengt in het jaar dat ze zich voordoen dan zou je de eerste twee jaren de indruk kunnen krijgen dat de organisatie sterke verliezen lijdt. In het derde jaar wordt dan de opbrengst ingeboekt waardoor je plots grote winst krijgt.

De rol van je accountant

In de boekhoudwet staan de regels rond dit principe vermeld. Overleg dus steeds met je boekhouder of accountant. En nog belangrijker: informeer je boekhouder bij aanvang van het boekjaar of zodra je projecten inplant die over verschillende boekjaren lopen.  

Als je wacht tot het einde van het boekjaar heeft de boekhouder alles al ingeboekt en wordt het moeilijk om dat recht te zetten.