Lokale besturen ondersteunen verenigingen en initiatieven via ondersteuning in natura, toelagen of subsidies. Een organisatie kan evengoed bij de gemeente terecht voor het gebruik van een ruimte of andere logistieke steun en dus niet enkel voor geld! Ga zeker eens na wat de organisatie nodig heeft en bekijk wat het lokale bestuur aanbiedt.

Ondersteuning

Als we het hebben over ondersteuning van uit steden en gemeenten, dan denken we vaak aan:

  • Logistieke steun en ruimtes

De logistieke steun die aangeboden wordt, verschilt van lokaal bestuur tot lokaal bestuur. Het kan gaan om geluids- of beeldapparatuur, maar ook logistiek materiaal zoals tafels, stoelen, standenmateriaal, tentoonstellingspanelen, enzovoort ...

  • Het promoten van activiteiten

Vanuit de gemeente kan er gezorgd worden voor gratis publicatie voor je activiteiten of de door jullie georganiseerde evenementen.

Tip

We raden je aan om op de website van je lokale bestuur na te gaan wie je daarvoor kan aanspreken. Vaak is er een dienst ‘Cultuur & vrije tijd’ of ‘Evenementen’ waarbij je terecht kan.

Toelagen of subsidies

De toekenning van een toelage of een subsidie kan op verschillende manieren gebeuren: ofwel individueel per organisatie ofwel via een algemene toewijzing (op basis van een gemeentelijke reglement).
 
In gemeentelijke reglementen wordt duidelijk bepaald wat de aard, omvang, aanwendingsvoorwaarden en gevraagde verantwoording zijn. Opgepast: als er niet aan die voorwaarden voldaan is, kan de gemeente of stad de subsidie (geheel of gedeeltelijk) terugvorderen.

Subsidie: waar moet het lokaal bestuur rekening mee houden?

Naast haar eigen reglement moet een lokaal bestuur ook rekening houden met een aantal verplichtingen bij de toekenning van toelagen en subsidies. Bij elk reglement of iedere beslissing rond het toekennen van een toelage/subsidie moeten de volgende elementen worden meegegeven:

  • de aard van de toelage;
  • de omvang;
  • de voorwaarden om de toelagen aan te wenden;
  • de manier waarop het gebruik van de toelage verantwoord moet worden.

Subsidie: waar moet de aanvrager rekening mee houden?

De ontvanger moet de toelage gebruiken waarvoor ze bedoeld is. Deze voorwaarde geldt voor élke toelage. Voor bedragen die meer dan 1.250 euro bedragen (de gemeente kan dit bedrag optrekken tot maximum 25.000 euro) gelden volgende bijkomende voorwaarden:

  • de ontvanger moet toelaten dat de gemeente ter plaatse komt om het gebruik van de toelage te controleren;
  • indien de ontvanger een rechtspersoon is, moeten een aantal documenten worden overgemaakt, zowel bij aanvang als jaarlijks:
  1. de balans en rekening
  2. een verslag inzake beheer en financiële toestand van de rechtspersoon

Wanneer de gemeente voorwaarden oplegt dan moet je hiervan als aanvrager op de hoogte worden gesteld. Indien je niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden moet je de ontvangen toelagen terugbetalen of kan de betaling worden opgeschort.