Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Hier verzamelen we relevante en correcte informatie voor individuen, organisaties en ondernemingen in de cultuursector.

Specifieke informatie voor de cultuursector

De federale overheid nam ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Dit heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor de cultuursector.

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .

FAQ cultuursector

Samen met het departement CJM hebben we een FAQ opgesteld die relevante vragen voor de cultuursector bundelt. 

Je vindt er er een antwoord op onder andere volgende vragen:

 • Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?
 • Heb je recht op een schadevergoeding als de organisator of het gezelschap een evenement annuleert?
 • Wat met de kosten (personeel, zaal, materiaal, reis- en verblijfkosten enz.)?
 • Wat als je een voorschot gekregen of betaald hebt?
 • Moet je als organisator tickets terugbetalen?
 • Kunnen je werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?
 • Heb je als zelfstandige recht op een tegemoetkoming?
 • Op welke verzekeringen kun je beroep doen?

Naar de FAQ.

Noodfonds

De Vlaamse regering heeft een noodfonds van 265 miljoen opgericht. De middelen uit dit fonds moeten de gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, toerisme, jeugd, sport en landbouw helpen.

Daarvan gaat 85 miljoen naar de cultuursector. 65 miljoen rechtstreeks en 20 miljoen via de steden en gemeenten. 

Het is nog onduidelijk hoe de middelen juist verdeeld zullen worden. Het kabinet-Jambon stelt dat gesubsidieerde cultuurorganisaties een dossier zullen moeten indienen waaruit blijkt hoeveel schade ze geleden hebben tussen maart en augustus van dit jaar. Het is ook de bedoeling dat via die organisaties een deel van de middelen naar de kwetsbare spelers vloeit. 

Ook voor Cultuurloket zijn er extra middelen. Daarmee zullen we onder andere crisisbegeleiding aanbieden. 

Crisisbegeleiding

De impact van de coronacrisis op de cultuursector en iedereen die er in actief is, is enorm. De versoepelingen bieden terug wat perspectief. Maar betekent dat back to normal? Jammer genoeg niet... 

Hoe krijg je als individu of organisatie grip op deze nieuwe realiteit? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? Waar liggen de valkuilen en waar liggen de kansen?  

Cultuurloket biedt crisisbegeleiding aan individuen en organisaties uit de cultuursector. Samen met jou zoeken we een weg uit de crisis en bouwen we aan een duurzaam model.  

Hoe pakken we dat aan?  

Je vult het contactformulier in. Je selecteert daarbij crisisbegeleiding en omschrijft je vraag /probleem.  

Je krijgt een dossierbeheerder toegewezen. Hij of zij is je aanspreekpunt en volgt je traject mee op. Jullie bekijken tijdens een intake samen welke stappen er gezet moeten worden.  

Bij elke stap schakelen we de juiste expert in Dat kunnen juristen of advocaten zijn, marketeers, business coaches, change managers, digital experts, …  

Deze begeleiding is helemaal gratis.  

Wat is onze visie?  

We beginnen met een analyse van de huidige situatie.  

 • Wat zijn je sterktes?  
 • Waar loopt het moeilijk?  
 • Wat is de financiële impact van de crisis?  
 • Hoe is je juridische situatie?  

Eens we dat in kaart hebben ontwikkelen we samen een plan, een strategie voor de toekomst.  

 • Waar liggen de kansen?  
 • Welk verdienmodel kan ik daar aan koppelen?  
 • Moet ik digitaliseren? En hoe doe ik dat?  
 • Waar vind ik financiering?  
 • Welke partners heb ik nodig?  
 • Welke competenties ontbreken? 
 • … 

Nadien zetten we dat plan om in de praktijk. Zo maak je een duurzame doorstart.  

 • Welke concrete stappen moet je zetten?  
 • Hoe kan je meten en bijsturen?  
 • Hoe bereik je een publiek?  

 

Maak een afspraak

Vul ons contactformulier in. Selecteer 'crisisbegeleiding' als onderwerp en omschrijf je vraag.

Nadien kies je een moment waarop je gebeld wil worden. Tijdens dit telefoontje zal een van onze consulenten een intakegesprek doen. Hij/zij bekijkt samen met jou wat nodig is en maakt een plan op. 

Heropstart

Stilaan worden de maatregelen versoepeld en gaan meer en meer sectoren terug aan de slag.

Ook in de cultuursector is er licht aan het einde van de tunnel. Op 3 juni heeft de Veiligheidsraad beslist dat vanaf 8 juni activiteiten zonder publiek terug kunnen worden opgestart. Vanaf 1 juli kunnen er terug culturele evenementen met publiek worden opgestart, voor maximaal 200 personen

Om ondernemingen en organisaties bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van hun activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. Die kan je hier downloaden.

In de cultuursector werd een basisprotocol uitgewerkt. Het basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. 

De cultuursector is natuurlijk heel divers. In de deelsectoren worden meer specifieke protocollen uitgewerkt:

Webinars

Herbekijk onze webinars over de relancemaatregelen voor zelfstandigen en organisaties en over de tijdelijke werkloosheid. 

Informatie voor ondernemers / organisaties (ook vzw's) / werkgevers / zelfstandigen

Op de website van Vlaio vind je heel wat informatie en advies terug voor ondernemers, organisaties (ook vzw's), werkgevers en zelfstandigen.  

Je vindt je er antwoord op vragen zoals:

 • Op welke steunmaatregelen kan ik beroep doen? 
 • Kom ik in aanmerking voor de corona-hinderpremie
 • Wat moet ik als werkgever doen als een medewerker besmet is? 
 • ....

Ontdek alle maatregelen hier. 

Vlaio publiceerde ook een FAQ met de meest gestelde vragen. De antwoorden vind je hier

Om ondernemingen en organisaties bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van hun activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt. Die kan je hier downloaden

In de sectoren wordt gewerkt aan sector-specifieke gidsen. Van zodra die beschikbaar zijn vind je die hier ook terug. 

Ook Europa heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemingen en organisaties. Vleva geeft een uitgebreid overzicht dat regelmatig word geüpdatet.

Algemene info

De overheid heeft een website gemaakt waar algemene info voor burgers verzameld is. 

Je vindt er een antwoord op vragen zoals:

 • Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben? 
 • Mag ik nog op reis gaan? 
 • Hoe kan ik besmetting voorkomen? 
 • ...