Wie een lening toekent aan een startende onderneming kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Startende ondernemingen die nood hebben aan kapitaal kunnen via crowdfunding een campagne lanceren. Binnen deze crowdfunding hebben ze vier mogelijkheden: op zoek gaan naar giften (crowddonation), op zoek gaan naar fondsen in ruil voor een wederdienst (reward based crowdfunding), op zoek gaan naar investeerders die aandelen kopen van de onderneming (kapitaalscrowdfunding) of tenslotte kunnen ze op zoek gaan naar een lening (crowdlending).

Deze voordeelregel gaat over het laatste, de crowdlending.

Als een natuurlijk persoon beslist om een lening toe te staan, krijgt hij daarvoor in ruil interest uitgekeerd. Deze interest wordt door de fiscus als een belastbaar roerend inkomen beschouwd. Op de ontvangen interest moet je 30% roerende voorheffing betalen.

Als de kredietgever een krediet aangaat met een startende onderneming kan hij genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten van de lening ten belope van een eerste schijf van € 9.965 per jaar (basisbedrag). Voor aanslagjaar 2021 werd dit bedrag al geïndexeerd naar € 15.860 voor de eerste schijf.

Een belangrijke voorwaarde is dat de lening via een erkend crowdlending patform verloopt. 
De investeerder (belegger) die aandelen koopt in het kapitaal van een startende onderneming via kapitaalscrowdfunding verkrijgt een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering in de personenbelasting op de investering in kapitaal.

Meer informatie over deze maatregel vind je bij de Tax shelter voor startende ondernemingen

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: