Bij de implementatie van goed bestuur binnen je organisatie spelen heel wat juridische, zakelijke en menselijke vraagstukken.  

 • Hoe pas je deze juridische kaders toe in de praktijk?  
 • Wat betekent goed bestuur binnen jouw organisatie? 
 • Hoe implementeer je de principes binnen je beleidsplan? 
 • Hoe neem je je team mee in het handelen binnen deze principes? 

Cultuurloket ondersteunt leidinggevenden van culturele organisaties bij het formuleren van hun plannen en doelstellingen op vlak van goed bestuur en de implementatie binnen de organisatie. 

Dit doen we aan de hand van: 

 1. Driedaagse opleiding goed bestuur: van theorie naar praktijk 
 2. Lerend netwerk goed bestuur: peer-to-peer leerproces rond implementatie goed bestuur
 3. Persoonlijke trajectbegeleiding: onder professionele begeleiding werken aan de persoonlijke uitdaging voor jouw organisatie

1. Driedaagse opleiding goed bestuur: van theorie naar praktijk

— 19, 20 & 21 september 2022

Tijdens deze driedaagse opleiding brengen we de principes van goed bestuur tot leven. Samen met inspirerende sprekers biedt Cultuurloket een programma voor de hele cultuursector aan.

Waarom inschrijven?

Aan de hand van praktische, interactieve sessies benaderen we het thema zowel vanuit juridische als vanuit menselijke hoek. Aan het einde van de driedaagse heb je concrete handvaten die je helpen om uitdagingen binnen de organisatie te identificeren en aan te gaan.

We bieden inspiratie van experten maar willen vooral ook dialoog tussen de deelnemers aanmoedigen. Een uitgesproken netwerkmoment dus.

Voor wie?

Deze opleiding is voor organisaties die ervaring hebben met het thema en stappen hebben gezet in hun professionalisering. Vanuit de organisatie weet men wat de minimale wettelijke verplichtingen zijn en wenst men nu een stap verder te gaan door het beleid te evalueren en te verfijnen.

De opleiding richt zich specifiek op organisaties uit de brede cultuursector: erfgoedorganisaties, verenigingen en organisaties uit het sociaal-cultureel werk en organisaties actief in de verschillende kunstsectoren.

We beperken het aantal inschrijvingen tot 15 personen.

Prijs?

Het inschrijvingsgeld voor de driedaagse opleiding bedraagt 210 euro (inclusief BTW).
Wie inschrijft voor de driedaagse opleiding, geniet van volgende extra's:

 • Je kan je gratis inschrijven voor het lerend netwerk goed bestuur (zie verder).
 • Je kan onze individuele trajectbegeleiding aanvragen (zie verder).

Locatie?

De opleiding vindt hybride plaats: dag 1 en dag 2 organiseren we online, op dag 3 vindt de opleiding plaats te Brussel.

Hier vind je het volledige programma van de driedaagse opleiding.

2. Lerend netwerk goed bestuur

— 21 september, 6 oktober, 13 oktober & 20 oktober 2022

In het lerend netwerk bouw je verder op de thema’s en vraagstukken die tijdens de 3-daagse aan bod kwamen.

Je gaat daarover in dialoog met collega’s en laat je inspireren en adviseren door experten op zakelijk en juridisch vlak. Zo worden concrete, hands-on cases, oplossingen én ervaringen besproken en gedeeld op vlak van:

 • Conflictmanagement
 • Diversiteit en inclusie
 • Financiële opvolging en verantwoording
 • De relatie met je bestuursorgaan
 • Het betrekken van je doelgroepen en stakeholders

Onder begeleiding van onze consulent Saskia Westerduin bepaal je als lerend netwerk zelf de vraagstukken en thema’s die jullie bespreken. Waar nodig is er ruimte om bijkomende experts uit te nodigen om jullie gesprekken te voeden.

Voor wie?

Het lerend netwerk is enkel toegankelijk voor organisaties die onze driedaagse opleiding goed bestuur volgen, of de reeks in 2021 gevolgd hebben.

De deelnemende organisaties hebben ervaring met het thema en hebben stappen gezet in hun professionalisering. Vanuit de organisatie weet men wat de minimale wettelijke verplichtingen zijn en wenst men nu een stap verder te gaan door het beleid te evalueren en te verfijnen. Het lerend netwerk is ingericht voor organisaties uit de brede cultuursector: erfgoedorganisaties, verenigingen en organisaties uit het sociaal-cultureel werk en organisaties actief in de verschillende kunstsectoren.

We beperken het aantal inschrijvingen tot 20 personen.

Prijs?

Gratis voor wie deelnam aan onze driedaagse goed bestuur, de reeks in 2021 of 2022.

Data en locatie?

 • woensdag 21 september, 10u tot 13u (Ellips Brussel)

 • donderdag 6 oktober, 10u tot 13u (VAC Antwerpen)

 • donderdag 13 oktober, 10u tot 13u (VAC Antwerpen)

 • donderdag 20 oktober, 10u tot 13u (VAC Antwerpen)

Ellips Brussel: Koning Albert II Laan 35, 1030 Brussel)

VAC Antwerpen: Lange Kievitstraat 113, 2018 Antwerpen)

3. Trajectbegeleiding goed bestuur

Wie deelnam aan de driedaagse en/of het lerende netwerk goed bestuur, kan beroep doen op 10 uur persoonlijke begeleiding van een expert op vlak van goed bestuur. Tijdens deze 10 uur kun je op maat werken aan de persoonlijke uitdagingen binnen je organisatie en je intern reglement of beleidsplan concreet uitwerken. 

Prijs: 900 euro (incl. BTW).

Data en locatie in afstemming te bepalen met je expert. 

Wil je je aanmelden voor deze trajectbegeleiding op maat of heb je vragen? Neem contact op met marie-louise@cultuurloket.be.