Als je een opdracht krijgt om iets te creëren is het belangrijk om te weten wat je moet afspreken over de vergoeding en de auteursrechten.

Dit artikel gaat dieper in op het verschil tussen het krijgen van een creatie opdracht via een werkgever of opdrachtgever. Tot slot gaan we in op de specifieke regeling van ‘creaties gemaakt in het kader van een bestelling’. 

Bijv. je kan in het kader van je werk illustraties maken of als zelfstandige de vraag krijgen om een muurschilderij te maken.   

Creatie gemaakt via een arbeidsovereenkomst

Je bent een werknemer en maakt een creatie tijdens en in opdracht van je werk.  

In principe verkrijg je als werknemer de auteursrechten op je eigen creaties, ook als je voor je werkgever creaties maakt. Voor de werkgever zal het voordeliger zijn om de rechten op die creaties over te nemen. Voor de overdracht van die rechten moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • De overdracht is uitdrukkelijk bedongen en 
  • Het werk wordt ten stand gebracht in kader van de arbeidsovereenkomst.  

In de praktijk zien we dat er aan de arbeidsovereenkomst een aparte annex gevoegd wordt die de overdracht regelt. Men kan ook opteren om de overdracht rechtstreeks in de arbeidsovereenkomst te regelen.  

Hier vind je een voorbeeld van zo’n clausule. 

In geval van een overdrachtsclausule in het kader van een arbeidsovereenkomst gelden de algemene dwingende regels met betrekking tot vergoeding, duur, geografische reikwijdte en exploitatiewijzen niet.  

Meer informatie over vergoed worden, kan je hier terugvinden.

Creaties in opdracht van iemand of van een organisatie

We overlopen in dit deel wat je rechten zijn als zelfstandige als je een creatie maakt op bestelling.  

Contracteren 

Als je een opdracht krijgt, zal je waarschijnlijk eerst een offerte opmaken en een contract afsluiten. Hier vind je meer informatie over contracteren. 

Auteursrechten 

In het kader van de opdracht zal de opdrachtgever hoogstwaarschijnlijk ook over de auteursrechten wensen te beschikken. Het is aan jou om hierover goed na te denken en te onderhandelen. Wil je meer weten over hoe auteursrechten goed kan overdragen? Klik hier

Vergoeden 

Tot slot, zal je voor de opdracht en de overdracht van de rechten vergoed worden.  

Voor meer informatie over vergoedingen voor je prestatie als zelfstandige, kan je hier terecht.

Als je rechten overdraagt op werken, prestaties of opnames die beschermd zijn door het auteursrecht of door naburige rechten, en je geeft toelating aan anderen om je werk te exploiteren (te kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden enz.), kun je daarvoor - eventueel bovenop de vergoeding voor je prestatie - auteursrechten of naburige rechten krijgen.  

Gebruik onze modelovereenkomst creatie beeldend werk en licentie  

Laatst gewijzigd: 03/12/2021 - 15:11

Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie

Beschermd werk gebruiken

Creatie beschermen

Voorbeelddocumenten

Creatie op bestelling

In het algemeen kan er gesteld worden dat de intellectuele rechten met betrekking tot werken of andere creaties die in het kader van de uitvoering van een bestelovereenkomst zijn gecreëerd, niet automatisch toekomen aan de besteller.  

De wet veronderstelt dat bepaalde intellectuele eigendomsrechten inzake bepaalde creaties die op bestelling worden gemaakt, van rechtswege door de auteurs ervan worden overgedragen aan de bestellers van deze creaties. Maar om onder dit regime te vallen, moet je cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • De opdrachtgever oefent een activiteit uit in de niet-culturele sector of in de reclamewereld, 
  • De opdracht is in het kader van de activiteit van de opdrachtgever 
  • De overdracht is schriftelijke overeengekomen. 

Inkomsten uit auteursrechten

Als je rechten overdraagt op werken, prestaties of opnames die beschermd zijn door het auteursrecht of  door naburige rechten, en je geeft toelating aan anderen om je werk te exploiteren (te kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden enz.), kun je daarvoor - eventueel bovenop de vergoeding voor je prestatie - auteursrechten of naburige rechten krijgen.  

Hier vind je meer info. 

Bronnen

Auteursrecht: creatie op bestelling: FOD Economie