Aftrekbare kosten, aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen

In de Belgische personenbelasting zijn een aantal “voordelen” ingebouwd. Het gaat om bepaalde uitgaven die een fiscaal voordeel opleveren: 

  • Aftrekbare kosten: dit zijn kosten die van het specifieke inkomen worden afgetrokken zoals bv. beroepskosten van het beroepsinkomen
  • Aftrekbare bestedingen: dit zijn uitgaven die van het netto-inkomen worden afgetrokken, vooraleer het belastingtarief wordt toegepast
  • Belastingverminderingen: dit zijn bedragen die rechtstreeks van de te betalen belasting kunnen worden afgetrokken, na toepassing van een bepaald percentage

 

Aftrekbare kosten

De aftrekbare kosten worden verrekend per categorie van inkomen:

Aftrekbare bestedingen

Betaalde onderhoudsgelden zijn een zogenaamde aftrekbare besteding. 80% van het betaalde onderhoudsgeld mag van het netto-inkomen worden afgetrokken vooraleer de belastingtarieven worden toegepast.

Het effect hiervan hangt af van het hoogste percentage waaraan de belastingplichtige is onderworpen.

Voorbeeld

Een betaald onderhoudsgeld van 1000 euro wordt voor 80% afgetrokken van het inkomen (zijnde 800 euro), vervolgens worden de progressieve tarieven toegepast. Als 40% het hoogste percentage is, zal de belastingbesparing 320 euro zijn.

Belastingverminderingen

Er bestaan een heel aantal belastingverminderingen. Sommige hebben een federale oorsprong, andere een gewestelijke.

Image
Belastingverminderingen PB