Hoe implementeer je een duurzaam financieel beleid?

We zien vaak dat cultuurorganisaties ontstaan vanuit een passionele gedrevenheid om een cultureel of artistiek project te realiseren. Het idee of de doelstelling staat voorop, missie en visie worden geformuleerd en een organisatie wordt opgestart.  

Het financiële beheer komt pas later aan bod en is vooral gericht naar het vinden van voldoende financiële middelen om het plan te realiseren. Nochtans zal een goed financieel beheer meer betekenen dan dat. Een goed gestructureerd financieel beheer is noodzakelijk voor de duurzame leefbaarheid van je organisatie. 

Het bestuursorgaan draagt de verantwoordelijkheid om de financiën goed op te volgen en bij te sturen waar nodig. Liefst is er een bestuurder betrokken die kennis en ervaring heeft in financieel beheer. 

Een meerjarenbegroting in de schuif leggen en er amper jaarlijks naar kijken, regelmatig ‘onverwachte’ cashtekorten en creatief omgaan met cijfers zijn geen tekenen van een goed financieel beheer. 

Een gezonde organisatie kan haar missie en visie en de daaruit volgende activiteiten uitdrukken in cijfers, zij weet waar ze financieel staat, er is interne opvolging en een regelmatige rapportering naar het management en bestuursorgaan. 

De elementen van een goed financieel beleid volgen een cyclische logische volgorde: 

  1. Voorbereiding: het financieel plan 
  2. Uitvoering: de boekhouding
  3. Evaluatie: de rapportering  
  4. Bijsturing: terug naar het financieel plan 

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke principes die moeten toegepast worden: