Niet iedereen is verplicht een boekhouding bij te houden. 

Eenmanszaak

Als cultuurwerker (éénmanspersoon) met een ondernemingsnummer, zijnde een éénmanszaak, val je onder de boekhoudwetgeving. Ben je werknemer of ben je uitkeringsgerechtigd (eventueel via het kunstenaarsstatuut) dan val je daarbuiten en ben je niet verplicht een boekhouding bij te houden. 

Feitelijke vereniging

Een feitelijke vereniging die geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie is niet onderworpen aan de boekhoudwetgeving.

Vennootschappen

Bewaring

De originele boekhouding moet gedurende 7 boekjaren die volgen op de belastbare periode bijgehouden worden. Dit kan uiteraard op papier of elektronisch zijn. De bijhorende bewijsstukken worden even lang bewaard, dit kunnen originele documenten zijn of een kopie.